Tømning af bundfældningstanke

Alle ejendomme i Sorø Kommune med egen bundfældningstank er automatisk tilmeldt den kommunale tømningsordning.

Alle grundejere skal benytte den fælles vedtagne tømningsordning.

Bundfældningstankene tømmes 1 gang om året. 

Du har som grundejer pligt til at sørge for, at tanken til enhver tid er tilgængelig for tømning. Hvis tanken ikke er tilgængelig, når tømningsbilen kommer ud til grunden, bliver du pålagt et ekstra gebyr for forgæves kørsel.

Den praktiske del af tømningsordningen varetages af Sorø Spildevand A/S (en del af Sorø Forsyning) og omfatter bl.a. kontakt til entreprenører samt behandling af borgerhenvendelser vedrørende alle praktiske forhold i forbindelse med tømning.

Kontakt

Sorø Forsyning

Tlf.: 57 87 08 00
mail@soroeforsyning.dk 
ÅbningstiderMan-fre: 10.00-12.00
Torsdag også: 13.00-15.00
AdresseHovedgaden 60
4295 Stenlille