Ny spildevandsplan

Sorø Kommune har udarbejdet forslag til Spildevandsplan 2020.

Sorø Kommunes Byråd godkendte den 26. juni 2019 forslag til Spildevandsplan 2020 og den medhørende miljørapport til fremlæggelse i offentlig høring.

Høringsperiode

Den offentlige høring løber fra den 1. august - 10. oktober 2019. Har du bemærkninger skal de sendes til spildevand@soroe.dk, eller til Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Mrk. "Spildevand", Rådhusvej 8, 4180 Sorø, så vi har dem senest den 10. oktober 2019.

De indkomne kommentarer behandles forud for den endelige vedtagelse af spildevandsplanen. I den forbindelse vil dine kommentarer inklusiv dit/jeres navn og adresse blive offentligt tilgængeligt ved den politiske behandling af spildevandsplanen. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du give besked herom til spildevand@soroe.dk.

Borgermøder

Der afholdes informationsmøder i

  • Mulitsalen på Holbergskolen, Sømosevej 50, 4293 Dianalund den 17. september kl. 17.30 - 20
  • Slaglille-Bjernede Forsamlingshus på Bjernedevej 13, 4180 Sorø den 19. september kl. 16.30 - 19.

Fokus

Spildevandsplanen understøtter FN´s verdensmål og Sorø Kommunens Vision 2022. Spildevandsplanens fokus er bredt, og favner klimatilpasning, regnbetingede udledninger og vejvand, rent drikkevand og badevand, centralisering af renseanlæg, forbedret rensning og kloakering i det åbne land samt kloakseparering m.v.

Rammeplan

Spildevandsplan 2020 er en rammeplan, der fastlægger konkrete projekter til udførsel i 2020-23, og rummer en beskrivelse af alle kommende forventede indsatser efter 2023, men som ikke er tidsfastlagte (indsatsområder). Konkrete projekter efter 2023 forelægges til politisk behandling som tillæg til spildevandsplanen efter behov.

Konkrete projekter

Helt konkret skal der i 2020-23 kloaksepareres i Bjernede og Munke Bjergby mens Slaglille kloakeres. I det åbne land fortsættes indsatsen med forbedret rensning på ejendomme med direkte udledning. Derudover foreslås en indsat over for forældede nedsivningsanlæg og samletanke.

Udgangspunktet er fortsat, at alle områder der i dag har fælleskloak, skal separere regn og spildevand på et tidspunkt.

I det åbne land sker der en ændring for ejendomme, der tidligere har været udpeget til kloakering. Det drejer sig om områderne:

  • Frederiksberg og Verup.
  • Strækning langs transportledning mellem Ruds Vedby - Tersløse - Vedde - Rude Eskildstrup.
  • Byområderne Store Ebberup - Fulby - Stokholtshuse.
  • Fjenneslevmagle og Kirke Fjenneslev.
  • Broby Overdrev og Vester Broby.

Da kloakeringen ikke kan ske så hurtigt som forventet grundet bl.a. økonomiske rammevilkår for forsyningsselskaberne, overgår ejendommene til indsatsområder, som stadig påtænkes kloakeret på sigt, men som teknisk set kommer til at være omfattet af indsatsen i det åbne land. Det betyder, at ejendommene kan forvente at skulle forbedre rensningen af deres spildevand. Ved genoptagelse af kloakeringsplanerne for de omtalte landområder, vil ejendomme med et nyt, godkendt anlæg få udsættelse af tilslutningspligten med hhv. 20-30-50 år alt efter anlægstype i henhold til den forventede levetid for anlægget.

Se forslag til Spildevandsplan 2020 og miljørapporten her.

Du kan se planerne for kloakering på nedenstående kort.

 

Kort over kloakering

Status for kloakerede ejendomme 2019

Plan for kloakering i 2020-23

Påtænkte indsatsområder (ikke tidsbestemt)

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
spildevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø