Lån og fristforlængelse

Forbedring af spildevandsrensning i det åbne land:

 • Hvis du har fået påbud om forbedret spildevandsrensning har Teknik og Miljø udvalget  forlænget fristen til 3 år.
 • Du kan derudover ansøge Sorø Kommune om en afdragsordning.
  For at du kan få en afdragsordning, skal din samlede årlige husstandsindkomst være under 325.101 kr (2022). Beløbet forhøjes med 42.589 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år, dog max fire børn, på ansøgningstidspunktet.

Tilslutning til kloak:

 • Hvis du skal tilsluttes offentlig kloak, kan du søge om fristforlængelse på 3 år, samt om tilbud på en afdragsordning til at dække udgifterne. 
 • Du vil blive informeret om dette i et kommende varsel om påbud. Ansøgningen skal først indsendes efter du har modtaget varslet.
 • For at du kan få en afdragsordning og/eller fristforlængelse, skal din samlede årlige husstandsindkomst være under 325.101 kr (2022). Beløbet forhøjes med 42.589 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år, dog max fire børn, på ansøgningstidspunktet.
 • Afgørelsen træffes sammen med det kommende påbud om tilslutning til kloak.
Udfyld ansøgningsskemaet her
 • Gem det udfyldte ansøgningsskema på din PC og send det derefter til Sorø Kommune sammen med årsopgørelser for alle beboere over 18 år.
 • Send ansøgningen med Digital Post, aflever den i Borgerservice eller send den med almindeligt brev. 
 • Du skal bruge dit nem id hvis du vil sende ansøgningen digitalt.

Vejledning til ansøgningsskema

Behandling af din ansøgning

Hvis din ansøgning om afdragsordning imødekommes, skal du kontakte Sorø Spildevand A/S, for at modtage tilbud på etablering af en spildevandsløsning, samt tilbud på en 20-årig afdragsordning. Tilbuddet sendes minimum 4 måneder efter anmodning.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
spildevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø