Spildevand på landet

  • Uden for kloaknettet, i det åbne land, skal spildevand som minimum passere en bundfældningstank, inden det siver ned eller på anden måde renses.
  • Spildevandet kan f.eks. renses med et filteranlæg, pileanlæg eller nedsivningsanlæg.
  • Du skal i samarbejde med en autoriseret kloakmester søge tilladelse, hvis du ændrer dit spildevandsanlæg og/eller etablerer nye anlæg. Det gælder også, hvis din ejendom skal offentligt kloakeres.
  • Du kan læse om lånemuligheder og fristforlængelse her
Ansøg om spildevandsanlæg
  • Du skal kontakte din kloakmester og få ham til at ansøge om kloakarbejdet.
  • Du/din kloakmester skal logge på med NemID.
  • Hvis linket ikke virker, så prøv at opdatere din browser til nyeste udgave.

Anlæg til rensning af spildevand

Her kan du se film om de forskellige typer af spildevandsanlæg og mere information om anlæggene i vejledningerne fra Miljøstyrelsen.

Nedsivningsanlæg Se film om anlæg Vejledning om anlæg
Beplantet filteranlæg Se film om anlæg Vejledning om anlæg
Sandfilteranlæg Se film om anlæg Vejledning om anlæg
Minirensningsanlæg Se film om anlæg Vejledning om anlæg
Pileanlæg Se film om anlæg Vejledning om anlæg
Rodzoneanlæg   Vejledning om anlæg

 

Hvorfor skal mit spildevand renses?

Når du bor i det åbne land, løber dit spildevand ofte videre til vandløb og søer. En enkeltstående bundfældningstank renser kun stofferne fra dit spildevand en smule. Resten af spildevandet ledes videre fra din tank ud i naturen f.eks. via markdræn, grøfter eller åer.

Mange boliger på landet har mekanisk rensning af spildevandet  i en bundfældningstank, som kun i utilstrækkeligt omfang reducerer indholdet af forurenende stoffer inden spildevandet udledes til vandløb, søer eller nedsives i jorden. Udledningen af dårligt renset spildevand belaster vandmiljøet og forringer livsbetingelserne for vores dyre- og planteliv.

Folketinget har derfor i 1997 besluttet at styrke indsatsen for at forbedre rensning af spildevandet i det åbne land. I områder i det åbne land, som jf. statens vandplaner er udpeget med indsatskrav, er det vurderet, at vandløb er forurenet af spildevand i et sådant omfang, at vandplanernes mål ikke er opfyldt. Alle ejendomme der bidrager - uanset mængde - skal have forbedret rensning jvf. spildevandsbekendtgørelsen.

Ejendomme, der udleder spildevand til vandløb og søer, hvor målsætningen ikke er opfyldt, skal derfor iværksætte en forbedret rensning af spildevandet i de kommende år. Ejendommene skal installere renseanlæg, der som minimum renser biologisk og afhængig af vandområdet også reducerer kvælstof- og fosforindholdet i spildevandet.

Påbud om forbedret rensning

Hvis din ejendom ikke opfylder kravene til spildevandsrensningen i området, vil vi stille krav om yderligere rensning af spildevandet. Det vil sige, at du skal etablere et spildevandsanlæg på din ejendom, der opfylder nogle bestemte rensekrav.

Du vil modtage et påbud med en frist for, hvornår anlægget skal være færdigt. Samtidig vil du modtage et tilbud om et kontraktligt medlemsskab af Sorø Forsyning A/S.

Alle ejendomme i Sorø Kommune vil blive vurderet inden udgangen af 2020 for at sikre, at ingen ejendomme længere har direkte udledning af spildevand.

Rensekravene på hver enkelt ejendom bliver fastsat ud fra en konkret vurdering af nuværende anlæg, grundvand og vandmiljøet i omgivelserne.

Mulighed for udsættelse af tilslutningspligt

Hvis du har etableret et lovligt, vedligeholdt renseanlæg, og din ejendom bliver udpeget til et kommende kloakopland, vil ejendommen efter en konkret vurdering kunne blive fritstillet for tilslutning og betaling af kloaktilslutningsbidrag i en overgangsperiode:

  • 50 år for lukkede pileanlæg
  • 30 år for minirenseanlæg (efter konkret vurdering af driften)
  • 20 år for øvrige anlæg

Fritstillingen gælder fra anlægget er færdigmeldt.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
spildevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø