Vand i kælderen

Hvis du har fået vand i kælderen, skal du forsøge at begrænse skaden ved at forhindre mere vand i at komme ind. Du kan f.eks. lukke døre og vinduer, lægge noget tungt på gulvafløbet eller bygge en midlertidig dæmning foran kældernedgangen.

Ophold dig ikke i en kælder, hvor vandet stiger. Det kan pludselig gå hurtigt, og du kan komme i fare for at drukne.

Det er vigtigt, at vandet fjernes hurtigst muligt af hensyn til efterfølgende fugtskader og skimmelsvamp.

Husk smitterisikoen - brug gummistøvler og gummihandsker, hvis du fjerner vandet selv, og når du rydder op i kælderen efter oversvømmelse. Undgå at røre ved dit ansigt, mens du arbejder, lad være med at spise eller ryge imens, og pas specielt på åbne sår.

Hvorfor fik jeg vand i kælderen?

Når det regner kraftigt, bliver kloaksystemet overbelastet, og vandet stiger op over rørene.
Hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, er du særligt udsat for at få kloakvand i kælderen, når det regner meget kraftigt. Vand i kælderen kan også skyldes forstoppelse i kloaksystemet under dit hus eller grundvand.

Hvad gør jeg nu?

Har du fået kælderoversvømmelse, skal du kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder og for at få erstattet de ting, som har lidt skade. De kan også fortælle, hvad du ellers kan gøre.

Desuden vil kommunen gerne have besked om kælderoversvømmelsen, så send en mail til spildevand@soroe.dk, hvis du har vand i kælderen. Så kan vi tage det med i vores planlægning af forbedringer af kloaknettet og måske gøre forholdene bedre i dit område.

Har du i øvrigt et akut problem med kloakken og mener, at årsagen er en fejl i den offentlige kloak, kan du kontakte kloakforsyningens vagt på tlf. 57 87 08 00, hvor du vil blive stillet om til vagttelefonen i dit område.

Hvad gør jeg, så det ikke sker igen?

Du skal kontakte en autoriseret kloakmester. Han kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om, hvordan problemerne kan løses. Det er også ham, der skal udføre arbejdet. Kælderoversvømmelser kan normalt forhindres ved at installere enten en pumpe i en pumpebrønd eller et højvandslukke.

Sorø Forsyning har pligt til at fjerne dit spildevand fra stueplan. Det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen. Det er derfor dit eget ansvar at sikre kælderen mod oversvømmelser.

Hvad gør Sorø Kommune?

Kommunen har ansvaret for, at det offentlige kloaksystem er i orden. Det offentlige kloaksystem går normalt ind til skel. Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre en effektiv afledning inden for de økonomiske rammer, vi har. Vi arbejder konstant på at forbedre kloaknettet, og vi prøver ved hjælp af omlægninger, renoveringer og bassiner at forbedre kloaknettet, så det kan tage meget store vandmængder. Men vi er ikke herre over naturen, så vores indsats er ikke en garanti, når voldsomme regnskyl sætter ind.

Hvad kan ellers være årsag til vand i kælderen?

Hvis vandet i din kælder er klart/rent, kan vandet være grundvand eller regnvand, der er sivet ind i din kælder. Vandet kan stamme fra et utæt vandrør, en utæt kældervæg, utæt kældergulv eller utæt tagnedløbsbrønd uden for huset. Det kan også skyldes, at terrænet skråner ind mod huset i stedet for væk fra huset. Du bør kontakte en autoriseret kloakmester.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
spildevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø