Spildevand i byen

  • Det er Sorø Forsyning A/S, der står for driften af det offentlige kloaknet. Hvis kloakken i vejen er stoppet, er det dem du skal kontakte på 57 87 08 00. Handler det om en tilstoppet vejbrønd, skal du kontakte Sorø Kommune på Tip Kommunen.
  • Som husejer har du ansvaret for at vedligeholde de kloakledninger, der ligger på din egen grund. Hvis du har problemer med dem, eller du skal separere regn- og spildevand, skal du derfor selv kontakte en autoriseret kloakmester.
  • Når kloakarbejdet er udført, skal dokumentation herfor indsendes til Sorø Kommune. Som grundejer er du ansvarlig for, at Kommunen modtager dokumentationen. Men du kan aftale med kloakmesteren, at han gør det. Dokumentationskravet gælder både ved separering af regn/spildevand og ved reparation af din kloak.
  • Etablerer du selv faskine til nedsivning af tag- og overfaldevand, skal du anmelde det til Sorø Kommune. Ved frakobling af regnvand fra det eksisterende kloaksystem skal arbejdet foretages af en autoriseret kloakmester. Læs om reglerne for nedsivning her.
Anmeld faskine
  • Anmeld etablering af faskine her
  • Du skal logge på med dit NemID
  • For færdigmelding af andet kloakarbejde skal du kontakte din kloakmester

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
spildevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø