Regler for hobbydyrehold

Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i eller udenfor byen.

Hobbydyrehold i byerne

I byerne kan du holde op til fire voksne hunde med hvalpe under 18 uger og høns på visse betingelser, men ikke heste, får, grise elller lignende.

Svine-, kvæg-, får-, ged- og hestehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder, der er lokalplanlagt til boligformål.

Hobbydyrehold i landzone

Du må holde dyr i landzone, og du behøver ikke at anmelde det til kommunen, hvis du har så få dyr, at det ikke betragtes som erhvervsmæssigt.

Størrelsesgrænsen for et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er:

30 høns og

4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt

et dyrehold med enten:

a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
e) 15 producerede slagtesvin,
f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal  på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m², eller
i) forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Det er således altid muligt at have op til 30 høns og 4 voksne hunde evt. med hvalpe (under 18 uger) uden dyreholdet bliver omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler som et erhvervsmæssigt dyrehold. Ved ordet "høns" forstås både høner, haner og kyllinger, og det omfatter alle hønsefugle.

Du kan læse mere om regler og gode råd for hobbydyrehold i denne folder.

Byggetilladelse

Hvis der skal bygges i forbindelse med dyreholdet, kræver det normalt en byggeanmeldelse/-tilladelse.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landbrug@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø