Gadekær

Gadekærene er en del af vores fælles kulturarv. Historisk har gadekæret haft flere forskellige funktioner såsom vaskested, vandingssted eller branddam.

I Sorø Kommune er gadekærene meget forskellige i deres funktion og graden af vedligehold. Gadekæret og dets grønne omgivelser er flere steder rekreative områder, og samlingspunkt for boldspil, Sankt Hans Aften, loppemarked, fælles arbejdsdage m.v.

Gadekær i Sorø Kommune

Du kan se en oversigt over gadekær og de planlagte plejeindsatser på Sorøkortet.

Pleje

Gadekær på gadejord er fælleseje i den landsby, hvor de ligger. Hverken Sorø Kommune (som administrator) eller lokale borgere har pligt til at pleje gadekærene, men en fælles interesse i at gadekærene med omgivelser fremstår naturskønne og tilgængelige for rekreativt brug.

Når gadekær er holdt pænt ved lige, kan de være med til at skabe og styrke en fællesskabsfølelse i landsbyerne.

I 2016 blev der foretaget en besigtigelse af alle gadekær og branddamme i kommunen. Resultaterne findes i rapporten Gennemgang af gadekær og brandamme i Sorø Kommune, der bliver anvendt til en prioritering af renovering og vedligeholdelse af gadekær. 

Sorø Kommune har i perioden 2017-20 lavet forskellige tiltag ved landsbyernes gadekær, på baggrund af rapporten og dialog med lokale foreninger og landsbyboer. Tiltagene strækker sig lige fra opstilling af bord-bænke sæt til mikrobiel rensning.

Gadekærslaug og borgerforeninger

Flere steder står borgerforeninger eller gadekærslaug for vedligeholdelsen. Har du et forslag og ønske om at gøre noget ved gadekærene i dit område, kan du kontakte lokalrådet i dit område. De kender til aktuelle planer og kan hjælpe med at sætte noget i gang sammen med kommunen.

Kommunen hører gerne nærmere om nye idéer og tiltag på natur@soroe.dk.

Arbejdsdag Ved Niloese Gadekaer

Arbejdsdag ved Niløse gadekær. Foto: Niløse og Omegns Beboerforening.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
natur@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø