Gadekær

Gadekær bliver i dag benyttet som rekreative områder. Flere steder er de et naturligt samlingspunkt for aktiviteter som sankthansaften, loppemarked, fælles arbejdsdage m.v.

Historisk har gadekæret haft forskellige funktioner som f.eks. vaskested, vandingssted eller branddam. Gadekærene i kommunen repræsenterer således en kulturarv.

I Sorø Kommune er gadekærene meget forskellige, det samme gælder vedligeholdelsen og deres nuværende funktion. Når gadekær er holdt pænt ved lige, kan de være med til at skabe og styrke en fællesskabsfølelse i små landsbyer.

Gadekær i Sorø Kommune

Du kan se en oversigt over gadekær og de planlagte plejeindsatser på Sorøkortet.

Du kan få midler til at forskønne gadekæret i dit område

Hverken kommune eller lokale har pligt til at pleje gadekær, som er fællesejet af den landsby, hvor de ligger. Der er i Sorø Kommune alligevel afsat ressourcer til at restaurere og forskønne gadekærene, så flere gadekær igen kan blive et centralt og værdifuldt element i landsbyernes kultur og bymiljø.

Gadekær har i tidens løb modtaget spildevand fra landsbyerne og drænvand fra omgivende marker. Det resulterer i opblomstring af alger og skaber ophobning af en stor mængde slam. Gadekær kan derfor blive ubehagelige og ildelugtende at befinde sig ved, og derfor har det  betydning at vedligeholde dem.

Der er i de kommende år afsat 100.000 kr. årligt til restaurering og forskønnelse.

Gadekærslaug og borgerforeninger

Flere steder står borgerforeninger eller gadekærslaug for vedligeholdelsen, andre steder er der ikke så stor opmærksomhed, og kærene forfalder. Har du et forslag og ønske om at gøre noget ved gadekærene i dit område, kan du kontakte lokalrådet i dit område. De kender til aktuelle planer og kan hjælpe med at sætte noget i gang sammen med kommunen.

I 2016 blev der foretaget en besigtigelse af alle gadekær og branddamme i kommunen. Resultaterne findes i rapporten 'Gennemgang af gadekær og brandamme i Sorø Kommune', der bliver anvendt til en prioritering af renovering og vedligeholdelse af gadekær. 

 

Arbejdsdag Ved Niloese Gadekaer

Arbejdsdag ved Niløse gadekær. Foto: Niløse og Omegns Beboerforening.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
natur@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø