Drikkevand

  • Husstande i Sorø Kommune forsynes med drikkevand fra en af de 13 almene vandforsyninger eller de ca. 220 ikke-almene vandforsyninger i kommunen.
  • Vi fører tilsyn med drikkevandskvaliteten hos alle vandforsyningerne.
  • Hvis du får vand fra en almen vandforsyning, så er det vandforsyningens ansvar, at vandkvaliteten er tilfredsstillende. Hvis du bor på en ejendom med egen vandforsyning, er det ejeren, der har ansvar for, at vandkvaliteten er i orden.
Tjek vandkvaliteten
  • Find og klik på dit vandværk på kortet (søg på din adresse, hvis du er i tvivl).
  • I boksen, der kommer frem i kortets højre hjørne, skal du klikke på "Drikkevandsanalyser".

Hvis du bruger Internet Explorer finder du din aktuelle position ved at bruge knappen til venstre.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftVandforsyning

Tlf.: 57 87 63 57
drikkevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

Grundvand

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er de områder omkring vandværksboringerne som er særligt sårbare over for forurening. Du kan finde BNBO på dette link til SorøKortet. BNBO er afgrænset af Miljøstyrelsen i 2016.

Grundvands-kortlægning

Miljøstyrelsen har lavet grundvandskortlægning af hele Danmark. Du kan læse kortlægningerne på Miljøstyrelsens hjemmeside

Indsatsplaner

De godkendte indsatsplaner i Sorø Kommune finder du under Politikker og strategier.