Gravning af sø

 • Hvis du vil grave en ny sø eller et nyt vandhul, skal du søge om tilladelse.
 • Du skal søge mindst tre-fire måneder før, du vil grave søen eller vandhullet. Det skyldes sagsbehandlingstid, annoncering og en klagefrist på 4 uger.
 • Sorøkortet kan du lave et kort med søens og overskudsjordens placering, som bilag til din ansøgning. Søen bør som udgangspunkt placeres mindst 10 meter fra naboskel.
Søg tilladelse til at grave en sø
 • Du skal logge på med NemID.
 • Hvis linket ikke virker, så prøv at opdatere din browser til nyeste udgave.
 • Du skal indtaste ansøgningens indhold under feltet "Indtegn og supplerende info".

Ansøgningens indhold

I ansøgningen skal du oplyse om:

 • Kortbilag med søens placering gerne på luftfoto.
 • Søens og overskudsjordens afstand til skel.
 • Størrelse og dybde.
 • Hvordan du vil håndtere overskudsjorden.
 • Formålet med etablering af søen.

Inden du søger

Inden du søger tilladelse, skal du overveje placeringen af søen i forhold til terrænkurver, dræn, kabler o.lign. Derudover skal du overveje, hvordan søen skal udformes - herunder dens størrelse.

Når du planlægger, kan det være en god ide at søge rådgivning hos en konsulent.

 

 

 

 

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landzone@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ti: 10.00-12.00
Ons: Lukket
Tors: 10.00-12.00
Fre: 10.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø