Beskyttet natur

  • Hvis du har natur på din grund, f.eks. eng, overdrev, mose eller sø, så kan det være beskyttet. Det betyder, at du ikke må ændre i områderne.
  • Den beskyttede natur skal sikre levesteder for truede dyr og planter. Du må ikke bygge, grave, lave terrænændringer, tilplante, dræne eller sprøjte i de beskyttede naturområder.
  • Lovlig, landbrugsmæssig drift på arealet må fortsætte, men ikke intensiveres.
  • Du kan få dispensation fra beskyttelsen til naturforbedrende tiltag.
Søg om dispensation
  • Husk at have alle bilag til ansøgningen klar.
  • Du skal logge på med NemID.
  • Hvis linket ikke virker, så prøv at opdatere din browser til nyeste udgave.

Se beskyttede naturområder på kort

Natura 2000-områder

LIFE-projekt i Åmosen

Life-projekt i Susåen

Naturkvalitetsplan

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
natur@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

Naturpleje

Find inspiration til at pleje dine naturarealer i pjecen "Naturen i landbruget".

Du kan få tilskud til at forbedre naturkvaliteten på din grund - Se ordninger hos Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen.

Naturplejeportalen giver gode råd om pleje af naturen.