Beskyttet natur

  • Hvis du har natur på din grund, f.eks. eng, overdrev, mose eller sø, så kan det være beskyttet. Det betyder, at du ikke må ændre i områderne.
  • Den beskyttede natur skal sikre levesteder for truede dyr og planter. Du må ikke bygge, grave, lave terrænændringer, tilplante, dræne eller sprøjte i de beskyttede naturområder.
  • Lovlig, landbrugsmæssig drift på arealet må fortsætte, men ikke intensiveres.
  • Du kan få dispensation fra beskyttelsen til naturforbedrende tiltag.
Søg om dispensation
  • Husk at have alle bilag til ansøgningen klar.
  • Du skal logge på med NemID.
  • Hvis linket ikke virker, så prøv at opdatere din browser til nyeste udgave.

Se beskyttede naturområder på kort

Eftersyn af registreringen af beskyttede naturtyper

Natura 2000-områder

Højmose - LIFE-projekt i Åmosen

Malermusling - Life-projekt i Susåen

Naturkvalitetsplan

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
natur@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

CORONAVIRUS

Se aktuelle åbningstider og praktiske oplysninger her.

Naturpleje

Find inspiration til at pleje dine naturarealer i pjecen "Naturen i landbruget".

Du kan få tilskud til at forbedre naturkvaliteten på din grund - Se ordninger hos Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen.

Naturplejeportalen giver gode råd om pleje af naturen.

Du læse mere på siden Vild med Vilje om hvorfor græsset får lov at blive langt på de kommunale arealer.