Anmeld og afmeld olietank

  • Du skal anmelde, at du opstiller en olietank mindst 14 dage før, arbejdet begyndes. Hvis tanken ikke skal bruges til et oliefyr i en almindelig beboelse, skal du dog anmelde olietanken en måned før, arbejdet begyndes.

  • Du skal afmelde din olietank, hvis den er for gammel eller er taget ud af drift. Du skal sende afmeldelsen til kommunen senest 4 uger efter, at tanken er fjernet eller afblændet.

  • Kommunen kan forbyde tanken, hvis den giver risiko for forurening af drikkevandet.

  • Hvis du skal grave en olietank ned, skal du søge om byggetilladelse.      

Anmeld eller afmeld olietank på Byg og Miljø
  • Anmeldelsen skal indeholde en tegning, der angiver, hvor på ejendommen du ønsker at placere olietanken. 
  • Du skal logge på med NemID (virker ikke på mobil).

Indsend tankattest

Når du køber en ny olietank, skal du sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. Du skal sende en kopi af tankattesten til kommunen, så snart tanken er etableret. 

Hvem må installere min olietank

Kun sagkyndige personer kan installere din olietank. En sagkyndigperson er en person, som er tilknyttet en virksomhed, der udfører det aktuelle arbejde, og som er kvalificeret til det. Virksomheden skal have tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring, der dækker det pågældende type arbejde.

Hvor kan man se olietankens levetid

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se, hvor gammel din olietank må være. Du kan se alderen på din olietank på et mærkeskilt på tanken, hvor tankens fabrikationsår er angivet. Mange overjordiske tanke har dog ikke et mærkeskilt fastmonteret, da det ikke var et krav på etableringstidspunktet. Alternativt kan du finde fabrikationsåret på den tankattest, der sandsynligvis fulgte med tanken, da den blev købt.

Hvordan sløjfer man en olietank

Når din olietank ikke længere er i brug eller har nået en vis aldersgrænse, skal den sløjfes. Før du fjerner eller afblænder din olietank, skal du sørge for, at tanken er helt tømt for olie. Hvis du vælger at lade din nedgravede olietank ligge i jorden, anbefaler vi, at du bruger et firma med erfaring i at sløjfe olietanke, og som kan spule tanken. Påfyldningsstudsen og udluftningsrøret fjernes og tanken lukkes, så du ikke kan fylde olie i tanken igen. Hvis tanken ligger under en vej eller parkeringsplads, skal den fyldes med grus, så sammenstyrtning undgås.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
miljoe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø