Affaldsgebyrer

Alle husstande herunder sommerhuse skal som udgangspunkt betale grundgebyr til Sorø Kommune.

Grundgebyret dækker husholdningernes andel af kommunens generelle administrative omkostninger på affaldsområdet, husholdningernes andel af udgifter til drift af genbrugspladserne samt udgifter til indsamling af papir, pap, glas, metal og hård plast m.v.

Udover grundgebyr skal der betales gebyr for tømning af beholdere til dagrenovation (restaffald og madaffald) samt eventuelt afstandstillæg.

Affaldsgebyrer opkræves i to rater via ejedomsskattebilletten. Er du grundejer, betaler du altså affaldsgebyrer direkte til Sorø Kommune i forbindelse med, at du betaler ejendomsskat. Bor du til leje, er det din udlejer, som betaler gebyr til kommunen, mens du sandsynligvis betaler et beløb til din udlejer, som en del af din husleje.

Oversigt over affaldsgebyrer

Grundgebyr

Tømmegebyr restaffald

Tømmegebyr madaffald

Tømmegebyr restaffald og madaffald

Tømmegebyr restaffald (sommerhuse)

Tømmegebyr madaffald (sommerhuse)

Tømmegebyr restaffald og madaffald (sommerhuse)

Gebyr for ekstra sæk

Afstandstillæg

Afstandstillæg (sommerhuse)

Gebyr for anvisning af restaffald til central opsamling

Gebyr for anvisning af restaffald til central opsamling (sommerhuse)

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
affald@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø