Affaldsgebyrer

Alle husstande herunder sommerhuse skal som udgangspunkt betale grundgebyr til Sorø Kommune.

Grundgebyret dækker husholdningernes andel af kommunens generelle administrative omkostninger på affaldsområdet, husholdningernes andel af udgifter til drift af genbrugspladserne samt udgifter til indsamling af papir, pap, glas, metal og hård plast m.v.

Udover grundgebyr skal der betales gebyr for tømning af beholdere til dagrenovation (restaffald og madaffald) samt eventuelt afstandstillæg.

Til og med 2022 blev affaldsgebyrerne opkrævet i to rater via ejedomsskattebilletten. Dette er nu ændret:

Fra og med 2023 vil affaldsgebyret blive opkrævet af AffaldPlus 4 gange årligt. Opkrævningen foretages ved udgangen af et kvartal. Er du grundejer, betaler du fremover affaldsgebyrer direkte til AffaldPlus. Bor du til leje, er det fortsat din udlejer, som betaler gebyret, mens du sandsynligvis betaler et beløb til din udlejer, som en del af din husleje.

I oktober 2023 går vi over til en ny affaldsordning. Derfor er gebyrerne for 2023 delt i to gebyrer for hhv. januar - september og oktober - december. Gebyrerne, som beskrevet nedenfor, er beregnet for et helt år med taksten. Det betyder at du skal betale 3/4 af det gebyr der hedder "Jan-sep 2023" og 1/4 af det gebyr der hedder "Okt-dec 2023".

Oversigt over affaldsgebyrer 2023

Grundgebyr

Tømmegebyr restaffald

Tømmegebyr madaffald

Tømmegebyr restaffald og madaffald

Tømmegebyr restaffald (sommerhuse)

Tømmegebyr madaffald (sommerhuse)

Tømmegebyr restaffald og madaffald (sommerhuse)

Gebyr for ekstra tømning og blå sække

Afstandstillæg

Afstandstillæg (sommerhuse)

Gebyr for anvisning af restaffald til central opsamling

Gebyr for anvisning af restaffald til central opsamling (sommerhuse)

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
affald@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø