Affaldsgebyrer

Alle husstande herunder sommerhuse skal som udgangspunkt betale grundgebyr til Sorø Kommune.

Grundgebyret dækker husholdningernes andel af kommunens generelle administrative omkostninger på affaldsområdet, husholdningernes andel af udgifter til drift af genbrugspladserne samt udgifter til indsamling af papir, pap, glas, metal og hård plast m.v.

Udover grundgebyr skal der betales gebyr for tømning af beholdere til dagrenovation (restaffald og madaffald) samt eventuelt afstandstillæg.

Affaldsgebyrer opkræves i to rater via ejedomsskattebilletten. Er du grundejer, betaler du altså affaldsgebyrer direkte til Sorø Kommune i forbindelse med, at du betaler ejendomsskat. Bor du til leje, er det din udlejer, som betaler gebyr til kommunen, mens du sandsynligvis betaler et beløb til din udlejer, som en del af din husleje.

Nye ordninger i 2018

I 2018 indføres der nye ordninger for restaffald og madaffald. For mange borgere og grundejere betyder det, at der skal benyttes en eller flere nye beholdere. For nogle betyder det også, at deres affald bliver indsamlet med en anden frekvens end hidtil.

Kommunen har ikke på forhånd kunnet vide præcist, hvilket affaldsmateriel og hvilken tømmefrekvens den enkelte ejendom ville få ved overgangen til den nye affaldsordning for restaffald og madaffald. Derfor fremgår det ikke af ejendomsskattebilletten for 2018, at der pr. 30. april sker en ændring af kommunens affaldsordning.

I 2018 betales der altså gebyr for indsamling af dagrenovation, som om intet var hændt. De ændringer, der sker på den enkelte ejendom som følge af den nye ordning for restaffald og madaffald, vil først fremgå af ejendomsskattebilletten for 2019 som reguleringer vedrørende 2018.

Ved beregningen af grundgebyr for 2018 er der taget højde for, at der indføres nye ordninger for papir, pap, glas, metal og hård plast i maj. Derfor bliver grundgebyret for 2018 ikke efterreguleret på ejendomsskattebilletten for 2019.

Oversigt over affaldsgebyrer

Grundgebyr

Tømmegebyr restaffald

Tømmegebyr madaffald

Tømmegebyr restaffald og madaffald

Tømmegebyr restaffald (sommerhuse)

Tømmegebyr madaffald (sommerhuse)

Tømmegebyr restaffald og madaffald (sommerhuse)

Gebyr for ekstra sæk

Afstandstillæg

Gebyr for anvisning af restaffald til central opsamling

Gebyr for anvisning af restaffald til central opsamling (sommerhuse)

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
affald@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø