Besøg på plejecentre

Fra torsdag den 11. juni er der åbnet yderligere op for besøg på plejecentrene, men vi er endnu ikke tilbage til normale tilstande.

I praksis betyder det, at der frem til 1. september 2020 forsat er besøgsrestriktioner, som skal følges. 


Udendørs besøg

Besøgene skal altovervejende skal foregå udendørs. 

I særlige tilfælde, kan indendørs besøg aftales. Det gælder, hvis der er tale om en kritisk situation, eller hvis besøget ikke kan foregå udendørs, og der er udpeget 1-2 faste besøgspersoner for beboeren.


Aftal besøget i forvejen
 

Du kan fortsat kun komme på besøg, hvis du på forhånd har lavet en aftale. Pårørende og personale skal fortsat i fællesskab passe ekstra godt på de ældre borgere. Besøgene skal derfor finde sted under kontrollerede former, der nøje følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.


Plejecentrene i Sorø Kommune har udarbejdet en plan for, hvordan besøgene kan finde sted under de tryggest mulige rammer. På nogle plejecentre har beboerne egne terrasser eller altaner, der kan bruges i forbindelse med besøget. Andre steder er der sat telte op eller indrettet særlige besøgsområder, som fortsat kan bruges når du som pårørende kommer på besøg.


Sådan foregår besøget:

  • Besøget skal aftales på forhånd. 
  • Besøget kan vare op til 1 time.
  • Der må højest deltage to pårørende ad gangen. Ved indendørs besøg er det kun de 1-2 udpegede besøgspersoner, der må komme på besøg
  • Der skal holdes to meters afstand imellem beboeren og de pårørende.
  • Du skal vaske hænder eller bruge håndsprit før og efter besøget, og for eksempel borde skal aftørres med overfladedesinfiktionsmiddel.
  • Der vil ikke være mulighed for at bestille mad eller drikkevarer under besøget.
  • Hvis du som pårørende har symptomer på sygdom (almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber, hovedpine, tab af smag- og lugtesans, kvalme eller diarré), kan du ikke komme på besøg.
  • Isolerede borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19 kan ikke modtage besøg.
  • Som pårørende skal du have sat sig ind i retningslinjerne for besøget.


Retningslinjer for besøg 

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer her.

Se Sorø Kommunes retningslinjer her.

Læs også Sundhedsstyrelsens pjece til besøgende på plejecentre her


Hvis du vil aftale et besøg

Kontakt plejecentret, hvis du vil aftale et besøg. Her kan du se telefontid og telefonnummer for besøgsaftaler.

Egecentret
Besøgskoordinator: Lone Rasmussen
Telefon: 20 53 54 97
Telefontid: 8.30 - 9.30 (hverdage) 

Holbergcentret
Besøgskoordinator: Grethe Larsen
Telefon: 20 47 78 90
Telefontid: 8.30 - 9.30 (hverdage)

Lynge Plejeboliger
Telefon: 23 84 38 07
Telefontid: 8.30-9.30 (hverdage)


Mølleparken
Besøgskoordinator: Claes Rosenkrands
Telefon: 21 58 66 01
Telefontid: kl. 8.30 - 9.30 (hverdage)

Røde Kors hjemmet
Koordinator: Kamilla Brink Ilsfort
Telefon 29 42 75 31
Telefontid: 11.30 - 12.30 og 14.30 - 15.30 (hverdage)


Slaglille Plejecenter
Besøgskoordinator: Bente Szmyrko
Telefon 20 36 87 98
Telefontid: 8.30 - 9.30 (hverdage)
 

Kontakt

Social og Sundhed

Tlf.: 57 87 60 00 
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø