Frit valg

Alle børn og unge imellem 0 og 18 år, der bor i Sorø Kommune, kan gå gratis til tandlæge på Kommunens egne tandklinikker.

Sorø Kommunale Tandpleje har flere tandlæger ansat, og du kan frit vælge, hvilken tandlæge du vil behandles af. Hvis du vil skifte behandler, så kontakt tandplejens kontor.

Privat tandlæge

Hvis du ikke vil benytte kommunens tandklinikker, kan  du skifte til en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg.  

Du skal være opmærksom på:

  • Inden skiftet skal du give besked til tandplejens kontor.
  • Der er fuld egenbetaling ved behandling hos en privatpraktiserende tandlæge, så længe barnet er under 16 år.
  • Du kan kun skifte tandlæge en gang årligt, og igangværende behandling skal være afsluttet før skiftet.

For unge på 16 og 17 år gælder en særlig ordning. De kan vælge at skifte til en privatpraktiserende tandlæge uden egenbetaling:

Du skal være opmærksom på:

  • Inden skiftet skal du give besked til tandplejens kontor.
  • Igangværende behandling skal være afsluttet før skiftet.
  • Serviceniveauet følger de kommunale retningslinjer, så du får tilbudt samme behandling, som du ville være blevet tilbudt på den kommunale tandplejes klinikker.

Når du fylder 18 år

Når du fylder 18 år slutter den kommunale tandpleje. Ved det afsluttende besøg hos os giver du os navnet på den privatpraktiserende tandlæge, som du herefter vil gå hos. Så sender vi et udskrivningsbrev med de vigtigste oplysninger, som din nye tandlæge har brug for. 

Behandlingen hos praktiserende tandlæge er ikke gratis, men betales delvist af sygesikringen og delvist af dig selv. 

Kontakt

Sorø Kommunale Tandpleje

Tlf.: 57 87 67 50
tandplejen@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-tors: 8.00-16.30
Fre: 8.00-13.30
AdresseRådhusvej 6
4180 Sorø