Støtte til efterskoleophold

  • Unge med sociale vanskeligheder, der ikke kan bo hjemme, kan i særlige tilfælde få støtte fra kommunen til at komme på efterskole.
  • Der kan ikke søges om tilskud udelukkende på baggrund af faglige problemer, som f.eks. ordblindhed.
  • Der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse for at kunne få støtte.
Søg støtte
  • Du skal sende det udfyldte skema til Børn og Familier, Rådhusvej 8, 4180 Sorø.
  • Den eller de forældre, der har forældremyndig-heden, skal vedlægge en kopi af sine lønsedler fra de seneste tre måneder og sit budget.

Forudsætninger for støtte

Hvornår kan du få kommunal støtte?

Undersøgelse forud for støtte

Kontakt

Børn og Familier

Tlf.: 57 87 60 00
familieraadgivningen@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø