Pasning i anden kommune

Du kan få passet dit barn i en anden kommune, selvom du bor i Sorø Kommune. Du skal henvende dig til den kommune, hvor du ønsker at få dit barn passet.

Der ydes 25% i tilskud af institutionskommunens udgift til pladsen, dog højest det tilskud vi yder til en tilsvarende plads i Sorø kommmune.

Hvis du vælger et dyrere dagtilbud i en anden kommune, skal du selv betale den merudgift, der er forbundet dermed. Det vil sige, at du selv skal betale forskellen mellem det tilskud, vi yder til en tilsvarende plads i Sorø kommune, og den faktiske pris for pladsen i den anden kommune. 

Det er Sorø Kommune, der opkræver forældrebetalingen for pladsen i den anden kommune, og juli måned er opkrævningsfri fra 1.1 2017.

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, selv om dit barn bliver passet i en anden kommune. Vi beregner tilskuddet ud fra, hvad en tilsvarende plads koster i Sorø Kommune. Der ydes således ikke tilskud til din eventuelle mer-betaling for din plads i en anden kommune. 

Kontakt

Børn og Familier

Tlf.: 57 87 60 00
skole-daginst@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø