Pasning af egne børn

  • Du skal være skrevet op og have fået et tilbud om pasning fra kommunen, før du kan få tilskud til at passe dine egne børn. Dette vil normaltvis være 3 måneder efter opskrivningsdatoen i forhold til Sorø kommunes pasningsgaranti.
  • Den forælder, der søger om tilskud, må hverken modtage offentlig overførselsindkomst, som f.eks. barseldagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU, eller have arbejdsindtægt. Personen skal samtidig have opholdt sig i Danmark i syv ud af de seneste otte år.
  • Du kan få tilskud for én samlet periode på minimum 24 uger og maksimum 1 år. Tilskuddet kan gives fra barnet er 26 uger og indtil barnet bliver 3 år. 
  • Tilskuddet er pr. 1.1 2018 på 6.276 kr.  Tilskuddet til pasning af egne børn beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Der optjenes ikke feriepenge, men feriepenge kan modtages som følge af allerede udført arbejde.

 

 

 

Kontakt

Børn og Familier

Tlf.: 57 87 60 00
skole-daginst@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø