Pasning af egne børn

  • Du skal være skrevet op og have fået et tilbud om pasning fra kommunen, før du kan få tilskud til at passe dine egne børn. Dette vil normaltvis være 3 måneder efter opskrivningsdatoen i forhold til Sorø kommunes pasningsgaranti.
  • Den forælder, der søger om tilskud, må hverken modtage offentlig overførselsindkomst, som f.eks. barseldagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU, eller have arbejdsindtægt. Personen skal samtidig have opholdt sig i Danmark i syv ud af de seneste otte år.
  • Du kan få tilskud for én samlet periode på minimum 24 uger og maksimum 1 år. Tilskuddet kan gives fra barnet er 26 uger og indtil barnet bliver 2,10 år. Fra 1.1 2018 ydes nye ansøgninger til barnet bliver 3 år.
  • Tilskuddet er pr. 1.1 2017 på 5.855 kr. Fra 1.10 2017 stiger tilskuddet til 6.123 kr. Fra 1.1 2018 er tilskuddet kr. 6.276. Tilskuddet til pasning af egne børn beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Der optjenes ikke feriepenge, men feriepenge kan modtages som følge af allerede udført arbejde.

 

 

 

Kontakt

Børn og Familier

Tlf.: 57 87 60 00
skole-daginst@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø