Børn med særlige behov

Alle beslutninger om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand træffes af distriktsskolens leder.

Elever, der vurderes at have brug for støtte i mindre end ni undervisningstimer ugentligt, skal have støtte inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Elever, der vurderes at have brug for støtte i mindst ni timer om ugen, skal gennem en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) hos Sorø Kommunes pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR).

Hvis I og skolen mener, jeres barn har behov for støtte i mere end ni timer om ugen, skal skolen i samarbejde med jer som forældre skrive en indstilling til pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) med henblik på en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) af barnet.

Hvis det her vurderes, at jeres barn har behov for specialundervisning, indeholder PPV'en også et forslag til tilrettelæggelsen af undervisningen.

Sorø Kommune har fire specialtilbud, supercentre. Alle supercentrene ligger i tilknytning til en al-mindelig folkeskole. Det giver mulighed for at sikre nærhed og sammenhæng mellem det almindelige og det særlige undervisningsmiljø.

Læs mere om specialtilbuddene i Sorø Kommune:

Støtte i almindelig klasse

Supercentre

Kontakt

Børn og FamilierPPR

Tlf.: 57 87 60 00
familieppr@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø