Årlig regulering af tilskud

En gang om året vil dit økonomiske fripladstilskud blive reguleret. Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner om dit økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt. Når vi foretager efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

Regulering af selvstændige erhvervsdrivende

Er du selvstændig erhvervsdrivende, er der særlige forhold der gør sig gældende ved opgørelsen af din indkomst. Visse skattetekniske fradrag kan ikke medtages ved beregning af økonomiske fripladstilskud.

Du vil modtage et brev fra os, når vi har brug for oplysninger fra dig vedrørende din endelige indkomst for foregående år.

Du vil blive bedt om at udfylde et skema til beregning af indkomst for selvstændige erhvervsdrivende, samt vil vi bede om at få tilsendt dit regnskab for året.

Betaling og tilbagebetaling

Har du tjent mindre i året, end oplyst til os, vil vi efterbetale dig det tilskud du har tilgode.

Har du tjent mere, end oplyst til os, vil vi sende en regning til dig på det for meget udbetalte tilskud. Hvis du ikke kan betale hele beløbet tilbage på en gang, kan du kontakte opkrævningsafdelingen og lave en aftale om en afdragsordning.

Fripladstilskud for året 2015 er reguleret efter reglerne for det år, og her kan der ikke tilbagebetales for lidt modtaget tilskud.

Klage

Du har mulighed for at klage over afgørelsen til Sorø Kommune. Fristen for at klage er 4 uger fra, at du modtog afgørelsen.

Pladsanvisningen revurderer afgørelsen, og hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i Ankestyrelsen.

Det er vigtigt, at du betaler kravet rettidigt, selvom du ønsker at klage, da det ikke har opsættende virkning at klage. Det vil sige, at Sorø Kommunes krav fastholdes indtil, der falder en endelig afgørelse i sagen.

Hvis Ankestyrelsen giver dig medhold i klagen, får du dine penge tilbage.

Kontakt

Børn og Familier

Tlf.: 57 87 60 00
skole-daginst@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø