Høringer og afgørelser

Hvis du ikke ser nogen opslag neden for, er det fordi, der ikke er nogen høringer eller afgørelser i øjeblikket.

Ny lokalplan er vedtaget

17. april 2018 - Lokalplan SK 58 – Erhvervsområde ved Centervej er nu vedtaget endeligt.
Læs mere

Spildevandstillæg nr. 2

12. april 2018 - Høring af forslag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2016-19 samt afgørelse om ikke miljøvurdering
Læs mere

Lokalplan SK56 er vedtaget

09. april 2018 - Lokalplanen for den tidligere Slaglille Bjernede Skole er nu vedtaget.
Læs mere

Tilladelse til vandledning

28. marts 2018 - Stenlille Vandværk har fået tilladelse til at etablere en nødforsyningsledning til Undløse Vandværk.
Læs mere

Tilladelse til markvanding

26. marts 2018 - Indvinding af 50.000 m³ vand fra eksisterende boring på Sandlynggård, Skuerupvej 30, 4295 Stenlille.
Læs mere

Vedde Vandværk - indvinding

26. marts 2018 - Vandindvindingstilladelse og afgørelse om ikke VVM til Vedde Vandværk, Veddevej 35A, 4295 Stenlille.
Læs mere

Forslag til Lokalplan SK 52

13. marts 2018 - Ny planlægning for erhvervs- og centerområdet ved Norgesvej på Frederiksberg er i høring til 9. maj.
Læs mere

Høring om Lokalplan SK55

06. marts 2018 - Forslag til lokalplan for erhvervs- og boligbyggeri på Faktagrunden er i høring til den 2. maj 2018.
Læs mere

Affaldsregulativer vedtaget

05. marts 2018 - Nye regulativer for affald træder i kraft 1. maj 2018.
Læs mere

Lokalt naturråd nedsat

17. januar 2018 - Afgørelse om udpegning af medlemmer til det lokale naturråd for Vestsjælland.
Læs mere