Høringer og afgørelser

Hvis du ikke ser nogen opslag neden for, er det fordi, der ikke er nogen høringer eller afgørelser i øjeblikket.

Vandindvindingstilladelse

27. marts 2017 - Indvinding til grusvask og gravning under grundvandspejl i forbindelse med råstofindvinding.
Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse

24. marts 2017 - Udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktionen på Nyrupvej 40, Nyrup.
Læs mere

Vandindvindingstilladelse

21. marts 2017 - Prøvepumpning af eksisterende boring på Sandlynggården, Skuerupvej 30, 4295 Stenlille
Læs mere

Høring - Sorø Camping

07. marts 2017 - Byrådet har besluttet at udarbejde et kommuneplantillæg, så Sorø Camping kan udvide med 12 pladser.
Læs mere

Høring om kommuneplantillæg

07. marts 2017 - Nyt projekt med boliger kræver kommuneplantillæg og lokalplanrevision. Bemærkninger er velkomne.
Læs mere

Hjælp os med at blive sunde

07. februar 2017 - 2000 borgere i Sorø Kommune skal tegne vores sundhedsprofil
Læs mere

Høring om kommuneplantillæg

07. februar 2017 - Ny planlægning for Fulbyvej 2-14 er i offentlig høring til og med den 5. april 2017.
Læs mere

Ændring af vandløb

18. maj 2016 - Sorø Kommune har modtaget en ansøgning om at rørlægge et åbent vandløb på Nordrupvej 3a, Dianalund.
Læs mere