Regnskab 2015

Borgmesterens forord

Nu kan vi se tilbage på året der gik. Jeg tror, mange vil give mig ret i, at 2015 ikke helt blev det år, vi havde håbet på - og som vi troede, det ville blive, da vi lod champagnepropperne springe sidste nytår.

For et år siden, da regnskabet for 2014 skulle aflægges var vi allerede opmærksomme på økonomiske udfordringer i 2015. Det har været nødvendigt at tage alvorlig fat på en genopretning af den økonomiske balance i kommunens økonomi. I april 2015 tog Byrådet derfor en række politiske beslutninger med henblik på at skabe denne balance. Jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været udfordrende, både for os i Byrådet men så sandelig også for den øvrige organisation og ikke mindst borgerne i vores kommune.

Med respekt for, at de beslutninger der er taget og implementeret i 2015 har haft en betydning for den service der på udvalgte områder nu kan leveres, er det ikke desto mindre med stor tilfredshed, at jeg kan konstatere, at vi er lykkes med at genskabe balance i kommunens økonomi. I mødet med udfordringerne har jeg oplevet Sorø Kommune som én organisation, der formår at handle, når det kræves, og både ledere og medarbejdere som leverer varen - også når vanskelige beslutninger skal føres ud i livet.

Ser vi på den almindelige drift af kommunen så har vi et regnskabsresultat, der viser et overskud på 73,3 mio. kr. Det er 11,3 mio. kr. bedre, end hvad vi forventede ved budgetvedtagelse for året 2015.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke den samlede organisation for at vi er lykkes med dette, og også takke borgerne for den tålmodighed og forståelse, der er vist.

Dykker vi mere ned i regnskabets delresultater, er der naturligvis flere nuancer til dette overordnede billede. Jeg vil ikke nævne alle detaljer her, men alene påpege, at vi på arbejdsmarkedsområdet igen i 2015 er lykkes med et godt resultat, og på teknik, miljø og drift samt ældreområdet, hvor der har været udfordringer i løbet af 2015, har vi fået vendt skuden og ser nu et fornuftigt regnskab. Endelig betyder regnskabet, at kommunens likviditet ser bedre ud, end hvad vi tidligere har forventet.

Vi kan dog desværre ikke hvile på laurbærerne, da regeringen i disse år sætter snævre rammer for den kommunale økonomi. Det vedtagne omprioriteringsbidrag har gjort, at vi både administrativt og politisk henover vinteren har arbejdet med forslag til effektivisering og servicejusteringer i Sorø Kommune, der kunne matche kravene fra Regeringen. Den seneste udvikling omkring omprioriteringsbidraget er nu, at det forventes at hele beløbet i 2017 returneres til kommunerne, uden at der dog er sikkerhed for, at beløbet fordeles til kommunerne forholdsmæssigt eller til fri disponering. På den baggrund fortsættes arbejdet med at finde handleforslag til afbalancering af budget 2017.

De økonomiske udfordringer betyder også, at de mange tiltag for at skabe udvikling i vores kommune, som vi slog an i Budget 2015 og med vedtagelsen af Vision og Planstrategi 2018, ikke er gået helt så stærkt, som man kunne håbe. Her vil jeg gerne benytte lejligheden til at understrege, at udviklingen ikke på nogen måde er aflyst. Visionen fastholdes og er fortsat pejlemærket for vores indsats. Men det kommer til at kræve både tålmodighed og vedholdenhed.

Når jeg ser frem mod 2016, ved jeg godt, at der venter os endnu et år med udfordringer og vanskelige beslutninger. Det vil vi håndtere. Men jeg ser også en fremtid, hvor vi begynder at høste frugterne af nogle af de frø, som er sået i forhold til vores vision. Nye boligområder er på vej, og befolkningskurven er allerede vendt. Alene i 2015 blev vi over 200 flere borgere i kommunen. Det er meget positivt.

Læs regnskabet 

Kontakt

Økonomi

Tlf.: 57 87 60 00
okopers@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø