Økonomi

Regnskab 2016

Borgmesterens forord

2016 har på rigtig mange måder været et godt år for Sorø Kommune.

Ser vi på den almindelige drift af kommunen, så har vi et regnskabsresultat, der viser et overskud på 91 mio. kr. Det er 37 mio. kr. bedre, end hvad vi forventede ved budgetvedtagelsen for året 2016.


Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at takke den samlede organisation for, at vi er lykkes med dette gode resultat, og også takke borgerne for den tålmodighed og forståelse, der er vist. Som nævnt, 2016 har på mange måder været et godt år for Sorø Kommune. Vi har taget mange væsentlige skridt i retning af at opfylde byrådets vision for kommunen, både i forhold til by- og boligudvikling, erhvervsklima og gode rammer om borgernes liv og fritid.

Ser vi nærmere på regnskabets delresultater, er der naturligvis flere nuancer til dette overordnede billede. Jeg vil ikke nævne alle detaljer her, men påpege som positivt, at vi på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet og den forebyggende sundhedsindsats har områder, der alle i væsentligt omfang har bidraget til det gode resultat, uanset at vi som konsekvens må påregne en vis efterbetaling heraf her i 2017. Supplerende må nævnes, at den største gevinst er, at der er kommet flere i arbejde.

På de store kerneområder har vi igen mange ting at glæde os over. Det være sig folkeskoler, som har skabt stigende faglige resultater, suppleret af et børnepasningsområde med rigtig mange varer på hylderne af høj kvalitet, og et ældreområde hvor jeg fra dialog med borgere og brugere har et klart indtryk af en udbredt tilfredshed for den hjælp vi yder. Det er meget glædeligt, da alle disse resultater er skabt indenfor de afsatte økonomiske rammer.

Ligeledes er der fine resultater fra det tekniske område og ikke mindst den fortsatte positive udvikling på erhvervsområdet. Det lægger barren højt for det fremadrettede arbejde.


Sidst men ikke mindst er det positivt, at befolkningsudviklingen fortsat er på rette vej fremad, og er således her ved årsskiftet det højeste antal i den nye kommunes tid.

Mange steder i Danmark ser vi, at det så småt går fremad. Lad os i fællesskab glæde os over, at det på rigtig mange områder går endnu bedre i Sorø Kommune. Jeg er derfor yderst tilfreds med alt, hvad vi er lykkes med i 2016, og jeg ser fuld af fortrøstning frem mod 2017.

 

Underskrevet regskab for 2016

Sagsfremstilling for byrådet

Byrådsmødet, diasoversigt

Kontakt

Økonomi

Tlf.: 57 87 60 00
okopers@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø