Økonomi

Regnskab 2017

Borgmesterens forord

Inden vi ser nærmere på året 2017, vil jeg gerne kaste et blik tilbage på de første fire år af min tid som borgmester i Sorø Kommune og på nogle af de resultater, der er skabt. Vi har taget mange væsentlige skridt i retning af at opfylde byrådets vision for kommunen, både i forhold til by- og boligudvikling, erhvervsklima og gode rammer om borgernes liv og fritid.

Vi har fået gang i boligudviklingen i Sorø Kommune, og indbyggertallet er stigende. Både privatpersoner og investorer tror nu så meget på Sorø, at de er villige til at investere. Og takket være et godt samarbejde med bl.a. boligselskaberne har vi sørget for, at der også kommer boligmuligheder for dem, som hellere vil bo til leje. 

Erhvervsklimaet blomstrer, og det er positivt, for det skaber nye arbejdspladser. Hvem skulle have troet, at Sorø Kommune i 2017 ville have Danmarks bedste erhvervsimage? Det gode samarbejde mellem jobcentret og virksomhederne er helt centralt for succesen.  

Og endelig, når vi ser på de økonomiske resultater gennem årene, kan vi være tilfredse med vores indsats. I alle år har vi haft overskud på den almindelige drift, og de sidste tre år endda et overskud som er bedre end forventet.

Således viser året 2017 et overskud på 90 mio. kr. Det er 32 mio. kr. bedre end vores forventning ved budgetlægningen.

Jeg vil derfor gerne her benytte lejligheden til at takke den samlede organisation for, at vi er lykkes med disse gode resultater. Jeg vil også takke borgere og erhvervsliv for den tålmodighed og forståelse, der er vist og for det medspil og samarbejde, de har bidraget med.

Ser vi nærmere på regnskabets delresultater, er der naturligvis flere nuancer til dette overordnede billede. Jeg vil ikke nævne alle detaljer her, men blot påpege som positivt, at vi igen på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet har områder, der har bidraget til det gode resultat. Det skal også nævnes, at den største gevinst er, at der er kommet flere i arbejde.

På de store kerneområder har vi igen mange ting at glæde os over. Folkeskoler, som har skabt stigende faglige resultater, et børnepasningsområde med rigtig mange varer på hylderne af høj kvalitet, og et ældreområde hvor jeg fra dialog med borgere og brugere har et klart indtryk af en udbredt tilfredshed, for den hjælp vi yder.

Ligeledes er der fine resultater fra det tekniske område, og sidst men ikke mindst den fortsat positive udvikling på erhvervsområdet.

Mange steder i Danmark ser vi, at det så småt går fremad. Lad os i fællesskab glæde os over, at det på rigtig mange områder går endnu bedre i Sorø Kommune. Jeg er derfor yderst tilfreds med alt, hvad vi er lykkes med i 2017, og jeg glæder mig over at være valgt til borgmester for endnu en firårig periode, som jeg ser frem til med fortrøstning og optimisme.

 

Redigeret regnskab for 2017

Underskrevet regnskab for 2017

Sagsfremstilling for Byrådet

Byrådsmødet, diasoversigt

 

Kontakt

Økonomi

Tlf.: 57 87 60 00
okopers@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø