Legater

  • Du kan søge økonomisk støtte fra Sorø Kommunes legater for værdigt trængende borgere, hvis du opfylder kravene i det enkelte legat. 
  • De tre legater har ansøgningsfrist den 1. november hvert år.
Søg om legat
  • Udfyld ansøgningsskemaet og send det til Gitte Højsgaard på gmh@soroe.dk.

Her kan du læse mere om de tre legater

Ingrid J. Hansens mindelegat

Fælleslegatet for værdigt trængende i Sorø Kommune

Maskinkonstruktør J. P. Jacobsen og Hustrus Legat

Kontakt

Gitte HøjsgaardByrådssekretariatet


gmh@soroe.dk