Plan for 2. grødeskæring 17

18. juli 2017 - Nu kan du se hvornår den 2. grødeskæring i de offentlige Vandløb finder sted.
Læs mere

Tilladelse råstofindvinding

11. juli 2017 - Region Sjælland har givet tilladelse til råstofindvinding på ejendommen Skælskørvej 28, 4180 Sorø.
Læs mere

Søg tilskud til naturpleje

10. juli 2017 - Du kan søge tilskud til eksempelvis opsætning af hegn, afgræsning, rydning af træer/buske og høslæt.
Læs mere

Udkast til miljøgodkendelse

07. juli 2017 - Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Nyrupvej 76, Sorø
Læs mere

Ændring i husdyrprodution

30. juni 2017 - Der er givet tilladelse til produktionsændring på husdyrbruget på Kongstedvej 25, 4293 Dianalund.
Læs mere

Ændring af vandløb

23. juni 2017 - Rørlægning af en strækning af et privat vandløb ved Færøvej, Dianalund
Læs mere