Opmåling af Frøsmose Å

12. februar 2018 - Ringsted Kommune vil i uge 8-9 kontrolopmåle profilen af Frøsmose Å i forhold til regulativet.
Læs mere

Store Åmose set fra oven

07. februar 2018 - Se film om naturgenopretning af to højmoser i Store Åmose.
Læs mere

Ny skov kræver ikke VVM

02. februar 2018 - Kommunen har vurderet, at ny skov på Kragevigvej 20, 4291 Ruds Vedby ikke kræver en miljøvurdering.
Læs mere

Lokalt naturråd nedsat

17. januar 2018 - Afgørelse om udpegning af medlemmer til det lokale naturråd for Vestsjælland.
Læs mere