Vandindvindingstilladelse.

12. december 2017 - Vandindvindingstilladelse og afgørelse om ikke VVM til Bjernede Vandværk, Bjernedevej 27, 4180 Sorø
Læs mere

Høring om nyt boligområde

12. december 2017 - Kom med dine bemærkninger til Sorø Kommunes planer for nyt boligområde ved Frederiksberg.
Læs mere

Slamoplag i gyllebeholdere

07. december 2017 - Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM på Døjringevej 45, 4180 Sorø
Læs mere

Kunstgræsbane - Dianalund

23. november 2017 - Afgørelse om ikke VVM ifbm. tilslutning af drænvand fra kunstgræsbane Dianalund til regnvandsledning
Læs mere

Opbevaring, farligt affald

22. november 2017 - Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM til Sydvestsjællands Kloakservice, Stenstrupvej 3, Sorø.
Læs mere

Høring om kommuneplantillæg

21. november 2017 - Ny planlægning for Køreteknisk Anlæg sættes i gang. Bemærkninger er velkomne.
Læs mere

Affaldsregulativer i høring

20. november 2017 - Nye regulativer for affald gældende fra 2018 er i høring til den 18. december 2017.
Læs mere

Dialogmøde om ældreområdet

11. september 2017 - Odsherred Teater fremfører ”Historien om en sang – sange og fortællinger fra det levede liv.”
Læs mere