Job: Leder, Social Service

05. september 2018
Engageret leder søges til Social Service i Sorø Kommune. Frist: 23. september.

Sorø Kommune søger gruppeleder til Social Service med tiltrædelse 1. november 2018

 

Sorø Kommunes sociale fokus

Den røde tråd i kommunens udviklingsaktiviteter er en omstilling fra et fokus på diagnose og kompensation til et fokus på borgerens ressourcer, netværk og rehabiliteringspotentiale.

 

Vi søger en leder med erfaring, der kan understøtte denne omstilling, og som har fingeren på pulsen omkring strømninger og udfordringer inden for både det sociale område og sundhedsområdet, samt er opmærksom på betydningen af bl.a. reformerne på beskæftigelsesområdet.

 

Dig som leder

Som leder af myndighedsenheden Social Service skal du fokusere på ledelse, udvikling, optimering, økonomi og drift. Du har overblik og sætter retning, coacher og giver faglig sparring til dine medarbejdere, og er samtidig kreativ, engagerende og samlende i din udfoldelse af ledelsesgerningen. Du er endvidere stærkt orienteret mod at lovgivning, beslutninger samt aftaler, omsættes til praksis og handling i dagligdagen.

 

Du ser ledelse som et målsættende, problemløsende samt sprogskabende ærinde, i samspil med mange, og du har blik for det tværfaglige samt tværorganisatoriske arbejde og samarbejde, og involverer dig gerne i tværgående strategiske opgaver samt i samspillet mellem forskellige sektorer.

 

Vi forventer, at du:

  • har eller erhverver dig en lederuddannelse på minimum diplomniveau, og kan dokumentere solid erfaring inden for stillingens primære opgaveområde
  • kan prioritere, sætte mål og retning og følge op på initiativer
  • har økonomisk indsigt og forståelse samt styringsmæssige kompetencer
  • er analytisk med en god helhedsforståelse
  • har en stærk gennemslagskraft og kan formidle og engagere på tværs
  • har faglige visioner for området og drivkraft til at gennemføre dem
  • har kendskab til relevant lovgivning
  • har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation

 

Hvad kan vi tilbyde

Som leder af Social Service vil du indgå i fagcentrets ledergruppe, som foruden dig består af centerchefen og syv ledere af decentrale institutioner og områder. Du vil blive en drivende kraft i ledelse og udvikling af vores myndighedsafdeling, samt i samspillet mellem fagcenter og de decentrale organisationer, og i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

 

Du får en række spændende opgaver og stor ledelsesmæssig indflydelse i et fagcenter, hvor kvalitet, optimering og nytænkning står centralt. Du vil være involveret i tværgående strategiske opgaver både inden for eget fagcenter og i forhold til den øvrige organisation.

 

Aflønning sker med udgangspunkt i din uddannelsesbaggrund, kvalifikationer samt erfaring.

 

Om Social Service

Social Service er myndighedsenhed i fagcenter - Social og Sundhed. Social Service varetager opgaver inden for sagsbehandling, visitation, rådgivning og vejledning mm. på ældreområdet, handicap, psykiatri- og socialområdet, samt hjælpemiddelområdet. Sorø Kommunes hjælpemiddeldepot er ligeledes tilknyttet.

 

Social Service består af tre teams med samlet 27 medarbejdere. Du får følgeskab af en teamkoordinator, som bidrager til bl.a. koordinering af opgaver mm. i samspil med dig og medarbejderne.

 

Ansøgning

Ansøgning med vedhæftet CV sendes til: job-socialservice@soroe.dk. Ansøgningsfrist er den 23. september.

Første samtalerunde vil finde sted d. 1. oktober, og anden samtalerunde vil finde sted d. 8. oktober. Stillingen som leder af Social Service ønskes besat med tiltrædelse d. 1. november 2018. Har du spørgsmål, som du har brug for at få belyst, kan du rette fortrolig henvendelse til Social og Sundhedschef Søren Wollesen på tlf. nr. 4084 5585. Bedst mellem kl. 07.45 og 8.30 (læg evt. en besked, så vil du blive ringet op).

 

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.