Job: Afdelingsleder

06. august 2018
Røde Kors Hjemmet søger afdelingsleder. Frist: 27. august 2018 kl. 12.00.

 

Vil du arbejde med afsæt i visionen "Det gode liv"? Vil du være en del af en organisation i udvikling, hvor du kan få mulighed for at sætte dit præg?

Vi arbejder med trivsel, nærvær, respekt, glæde og rummelighed for at skabe det gode liv for vores beboere, pårørende, samarbejdspartnere og hinanden.

Vi ønsker os en kollega, der sammen med os, kan arbejde ud fra vores visioner, tanker og værdier.

 

Derfor søger vi en afdelingsleder der, sammen med centerlederen og den anden afdelingsleder, vil udgøre ledelsesteamet på Røde Kors Hjemmet i Sorø.

Du vil blive medansvarlig for udviklingen af organisationen, med udgangspunkt i en helhedsorienteret, anerkendende og faglig tilgang.

Du vil være med til at skabe trivsel og arbejdsglæde, gennem nærvær, respekt og rummelighed og du vil engagere dig i vores visioner, tanker og værdier.

Røde Kors Hjemmet består af 61 plejeboliger hvoraf 6 boliger er til borgere med demens.

Derudover har vi 7 boliger for borgere med særlig behov for socialpædagogisk støtte og omsorg, et aktivt dagcenter samt et modtagekøkken.

Vi er en engageret og dedikeret, bredt sammensat medarbejdergruppe, som arbejder på at skabe et godt tværfagligt samarbejdsmiljø.

 

Vi er en selvejende institution med en aktiv og involverende bestyrelse. Vi har driftsoverenskomst med Sorø Kommune, som vi har et tæt samarbejde med.

Kerneopgaverne:

 • Sikring af høj sundheds- og sygeplejefaglig kvalitet i opgaveløsningen
 • Omsætte Røde Kors Hjemmets vision og værdier, til handlingsrettede mål i hverdagen
 • Skabe et anerkendende miljø og lede på grundlag af tillid, tydelighed og nærvær
 • Tilrettelægge, koordinere og være synlig i det daglige arbejde med fokus på, at sikre den bedste udnyttelse af vores ressourcer med borgeren og fagligheden i centrum
 • Stimulere udviklingen af de enkelte medarbejderes faglige og personlige kompetencer i det daglige arbejde bl.a. gennem sparring, afholdelse af trivselssamtaler, MUS, afdelingsmøder mv.
 • Understøtte udviklingen af det tværfaglige miljø, sikre vidensdeling og fungere som faglig sparringspartner for medarbejderne
 • Ansvar for personaleledelse, rekruttering, fastholdelse og udvikling til ophør af medarbejder
 • Aktivt samarbejde med borgere, pårørende, vores venneforening samt hjemmets frivillige
 • Indgå i dialog og samarbejde med vores samarbejdspartnere i Sorø Kommune og eksterne aktører

 

Dine kompetencer:

 • Uddannet sygeplejeske
 • Erfaring med lignende stilling, gerne suppleret med relevant lederuddannelse på diplomniveau eller interesse i, at gennemføre en lederuddannelse
 • Viden og erfaring med personaleledelse
 • Gerne erfaring med psykiatri eller demenssygdomme

 

Vi forventer:

 • At du har lyst til nærværende personaleledelse
 • At du kan omsætte din sundhedsfaglige viden til faglig ledelse
 • At du er motiverende, støttende og anerkendende i din ledelsesstil
 • At du er en synlig, engageret og nærværende leder, der vægter dialog og involvering af personalet højt
 • At du tager hverdagsudfordringerne op, er klar og tydelig i din kommunikation, benytter feedback og er medskaber af gode og værdifulde løsninger både i forhold til borgerne og organisationen
 • At du har et rummeligt menneskesyn, har fokus på trivsel og glæde i hverdagen og kan skabe relationer præget af respekt, tillid og gensidighed
 • At du kan understøtte borgere og medarbejdere i det gode liv, med fokus på aktiviteter
 • At du kan samarbejde på tværs både internt på Røde Kors Hjemmet og eksternt i Sorø Kommune
 • At du kan understøtte og udvikle faglighed og kvalitet i organisationen
 • At du har interesse og erfaring med psykiatri- eller demensområdet
 • At du har erfaring med og/eller interesse i at arbejde med elever og studerende
 • At du er nytænkende og har mod på at afprøve nye løsninger f.eks. inden for det velfærdsteknologiske område
 • At du har erfaring med IT og sundhedsfaglig dokumentation

Vi tilbyder:

 • Et åbent og trygt samarbejdsklima med tæt dialog, korte beslutningsveje og nærhed
 • Sparring og dialog med centerlederen
 • Sparring og vidensdeling i et trygt og engageret ledelsesrum med centerlederen samt lederkollegaer på Røde Kors Hjemmet og i Sorø Kommune
 • Et uformelt miljø, baseret på tillid, åbenhed og samarbejde
 • En organisation i udvikling, hvor der er højt til loftet og plads til at tænke kreativt og nyt
 • En arbejdsplads, hvor du inddrages og vil få stor medindflydelse
 • En organisation med fokus på at skabe et bredt tværfagligt miljø, med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter, husassistenter, ernæringsassistenter, samt et stort ønske om fast tilknyttede læger
 • En organisation der vægter et godt studiemiljø for studerende og elever højt
 • Fokus på at vores værdier skal leve i dagligdagen, hvilket, bl.a. understøttes af jævnlige temadage
 • Et engageret hus med mange arrangementer og med stor deltagelse/opbakning fra frivillige og medarbejdere
 • Et aktivt hus med kreative medarbejdere, demensklovn, musik, besøgshunde og samarbejde med dagplejen
 • En åben og rummelig arbejdsplads, der dyrker forskellighed og er bevidst om vores sociale ansvar. Derfor kan man bl.a. møde mennesker i praktik, arbejdsprøvning, fleksjob og seniorjob

 

Ønsker du at høre nærmere om stillingen eller få tilsendt jobprofil, er du velkommen til at kontakte centerleder Katrine Hjorth Damkær tlf. 29 88 75 25 eller daglig leder Maria Dorph-Petersen tlf. 57 86 07 80.

 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst med faglig organisation.

Straffeattest udbedes inden ansættelse.

 

Ansøgning og relevant dokumentation for uddannelse sendes til roedekors.hjemmet@soroe.dk senest den 27.8.2018 kl. 12.00.

 

Der vil blive indkaldt til 2 ansættelsessamtaler, med en test imellem samtalerne

Første samtale afholdes den 3.9.2018 og anden samtale afholdes den 10.9.2018.

 Røde Kors Hjemmet i Sorø er en røgfri arbejdsplads.