Job: Fysioterapeut - vikar

11. juli 2018
Vikar for fysioterapeut til Sorø Sundhedscenter. Frist: 30. juli.

Vi søger en vikar for fysioterapeut med tiltrædelse primo august 2018 eller snarest derefter. Stillingen, der er på 35 - 37 timer, er ledig til og med 30. maj 2019.

 

Du skal varetage almene genoptræningsopgaver efter sundheds- og serviceloven.  Dine opgaver vil bl.a. blive på hofteområdet samt holdtræning. Du vil i den første periode af den ansættelse, skulle understøtte forskellige områder. Du vil blive en del af mindre, faglige teams inden for dine arbejdsområder.

 

Vi søger kolleger, der har:

Erfaring eller interesse for

  • genoptræning inden for sundheds-og serviceloven
  • geriatri
  • genoptræning på hofteområdet
  • holdtræning

Desuden:

  • har en helhedsorienteret tilgang til opgaverne
  • trives med selvstændige opgaver
  • har lyst til at træde til, hvor der mangler en hånd
  • har kørekort
  • har en positiv og konstruktiv tilgang til arbejdet

 

Det forventes, at du sammen med træningsteamets øvrige kolleger deles om lørdagsvagter på rehabiliteringscentret (ca. 2-3 årligt).

 

Vi tilbyder:

En dynamisk dagligdag i et stort, ny istandsat sundhedscenter i markant udvikling. Her er vi i samme hus 90 kollegaer fordelt på blandt andet fagområderne sygepleje, konsulenter og terapeuter. Dine nærmeste kolleger består af ca. 25 engagerede ergo- og fysioterapeuter samt logopæd.  Derudover vil du have stor kontakt til andre samarbejdspartnere i kommunen.

 

Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø, faglig sparring samt udvikling og læring med det formål at levere forløb og indsatser til kommunens borgere af høj kvalitet. Du vil få rig indflydelse på eget arbejde og dagligdag. Vi håber derfor du trives med at være proaktiv, opsøgende og selvstændig. Dertil at du har gode kommunikations- og samarbejdsevner og via dette bidrager naturligt til det gode arbejdsmiljø og samarbejde generelt.

 

Se mere om Sorø Sundhedscenter via denne film

 

Løn- og ansættelsesvilkår finder sted efter overenskomst indgået mellem KL og Danske Fysioterapeuter. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte fysioterapeut Pia Bacher tlf.: 5787 7147, eller leder af Sundhedscentret, Morten Helmer, på: 4024 0998.

 

Det praktiske:

Ansøgning med relevante oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes pr. mail til scstilling2@soroe.dk senest 30. juli 2018, kl. 8.00. Ansættelsessamtaler vil finde sted d. 6. august 2018.

 

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads. Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

 

Sorø Sundhedscenter består af et træningsteam, logopæd, sundhedsfremme og forebyggelse, forebyggende hjemmebesøg, høreomsorg samt dagcenter. Træningsteamet varetager genoptræning efter Sundheds- og Serviceloven, hverdagsrehabilitering i samarbejde med ældreplejen, samt deltager i udvikling af forløbsprogrammerne. Desuden udføres opgaver bl.a. i samarbejde med skole- og familieafdelingen, sundhedskonsulenterne, dagcentrene m.v. Sorø Sundhedscenter er centralt beliggende med god adgang til offentlig transport.