Job: Tale-hørekonsulent

06. juli 2018
Tale-hørekonsulent til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Sorø. Frist: 16. august.

PPR i Sorø Kommune søger en tale-hørekonsulent fra 1. oktober 2018 til 31. marts 2019 en barselsvikar 30 timer pr. uge, med mulighed for forlængelse.

 

PPR Sorø er en selvstændig enhed i Fagcenter Børn og Familier bestående af seks tale-hørekonsulenter og ti psykologer. Vi betjener skoler, dagtilbud og specialtilbud for børn og unge i alderen 0 - 18 år. Udover tale-hørekonsulenter og psykologer består fagcenteret ligeledes af sundhedsplejersker, socialrådgivere, en to-sprogskonsulent og en række skole- og dagtilbudskonsulenter. Vi vægter inkluderende fællesskaber og tidlig indsats højt og vores arbejde er målrettet børn, unge, familier og professionelle med fokus på at understøtte de voksne og sprogmiljøet omkring barnet. Vi betjener dagtilbud, skoler og specialtilbud og arbejder med udvikling af kompetencer i fællesskab med familier, pædagoger og lærere.

Vi tilbyder:

 • En spændende arbejdsplads med et bredt arbejdsområde indenfor både småbørns- og skoleområdet.
 • En udviklingsorienteret PPR, hvor vi i særdeleshed er optaget af at understøtte inklusion og tidlig indsats og udvikle samarbejdet herom.
 • Et godt samarbejde med dygtige kollegaer
 • Gode muligheder for personlig udvikling
 • En engageret faggruppe der vægter samarbejde med forældre og professionelle voksne i børnenes omgivelser højt.
 • Et spændende og afvekslende job med mange udfordringer og muligheder.

 

Vi søger en tale-hørekonsulent/audiologopæd/logopæd der:

 • Er uddannet audiologopæd, logopæd eller som har en relevant diplomuddannelse med specialer inden for tale og sprog.
 • Kan arbejde selvstændigt og har overblik i forhold til at strukturere og prioritere i arbejdsopgaver.
 • Kan indgå i et udviklende mono- og tværfagligt teamsamarbejde.
 • Er åben og udviklingsorienteret

 

Arbejdsområder:

 • Udredning - testning og observation
 • Forebyggende og konsultativt arbejde i samarbejde med kollegaer i PPR.
 • Rådgivning og vejledning til forældre, lærere, pædagoger og andre samarbejdspartnere.
 • Varetagelse af fonologiundervisning i distriktet.
 • Deltagelse i tværfaglige konferencer i distriktet.
 • Deltagelse i faglige udviklingsmøder og sagsmøder i tale-høreteamet.

 

Løn- og ansættelsesforhold:

 • I henhold til gældende overenskomst og principperne for ny løn.
 • Der indhentes børneattest og straffeattest som led i ansættelsesforløbet.

 

Ansøgningsfrist og afholdelse af samtaler:

Du sender din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamenspapirer) elektronisk til job-talekonsulent@soroe.dk. Der er ansøgningsfrist den 16. august 2018 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 23. august 2018.

 

Yderligere oplysninger:

For yderligere oplysninger eller spørgsmål angående stillingen kan leder for tale-hørekonsulenterne Mette S. Kristensen (msk@soroe.dk eller telefon 40 35 31 77) eller teamkoordinator for tale-hørekonsulenterne Maria Lynæs (mail: maly@soroe.dk eller telefon 20 27 25 72) kontaktes.

 

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.