Job: Ergotereapeut

11. juli 2018
Sorø Sundhedscenter søger ergoterapeut med neurologi erfaring. Frist: 13. august.

En af vores dygtige ergoterapeuter får nye opgaver i forbindelse med omorganisering af kommunens hjerneskadekoordinator-funktion. Vi søger derfor en ergoterapeut med erfaring indenfor neurologi. Stillingen er på 30 timer ugentlig og er ledig til besættelse d. 1. september 2018 eller snarest derefter.

 

Dine arbejdsopgaver vil være genoptræning af ambulante neurologiske borgere samt indsats på kommunens døgnrehabiliteringspladser. Du vil indgå i et neurologisk team bestående af tre ergoterapeuter og tre fysioterapeuter samt logopæd. Herudover vil du have tæt samarbejde med kommunens øvrige rehabiliteringsteam. Vi har fokus på at styrke indsatsen på vores rehabiliteringscenter samt overgangen mellem Centret og borgerens eget hjem. Alle områder er i løbende udvikling, og du vil få stor mulighed for indflydelse herpå.

 

Til denne stilling søger vi særligt en ergoterapeut der har:

  • erfaring med neurologi og FOTT
  • interesse og erfaring med kognitiv træning
  • evt. AMPS-kalibreret
  • erfaring med at understøtte den rehabiliterende og sundhedsfaglige tilgang

 

Derudover en person der:

  • har en helhedsorienteret tilgang til opgaverne
  • trives med selvstændige opgaver
  • har en positiv og konstruktiv tilgang til arbejdet
  • har kørekort

 

Det forventes, at du sammen med træningsteamets øvrige kolleger deles om lørdagsvagter på rehabiliteringscentret.

 

Vi tilbyder:

En dynamisk dagligdag i et stort, nyistandsat sundhedscenter i markant udvikling. Her er vi i samme hus, 90 kolleger fordelt på blandt andet fagområderne sygepleje, konsulenter og terapeuter. Dine nærmeste kolleger består af 25 engagerede ergo- og fysioterapeuter samt logopæd.  Derudover vil du have stor kontakt til andre samarbejdspartnere i kommunen.

 

Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø, faglig sparring samt udvikling og læring med det formål at levere forløb og indsatser til kommunens borgere af høj kvalitet.

 

Du vil få rig indflydelse på eget arbejde og dagligdag. Vi håber derfor, du trives med at være proaktiv, opsøgende og selvstændig. Dertil at du har gode kommunikations- og samarbejdsevner, og via dette bidrager naturligt til det gode arbejdsmiljø og samarbejde generelt. Du kan se mere om Sorø Sundhedscenter via denne film

 

Løn- og ansættelsesvilkår finder sted efter overenskomst indgået mellem KL og Ergoterapeutforeningen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af træningsteamet, Mona Mikkelsen på tlf. 2012 5530 eller TR, Marie-Louise Markwian tlf. 5787 7134.

 

Det praktiske:

Ansøgning med relevante oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes pr. mail til sundhedscenterstilling@soroe.dk senest 13/8 2018, kl. 8.00. Ansættelsessamtaler vil finde sted d. 20/8 2018.

 

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads. Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

 

Sorø Sundhedscenter består af et træningsteam, logopæd, sundhedsfremme og forebyggelse, forebyggende hjemmebesøg, høreomsorg samt dagcenter. Træningsteamet varetager genoptræning efter Sundheds- og Serviceloven, hverdagsrehabilitering i samarbejde med ældreplejen, samt deltager i udvikling af forløbsprogrammerne. Desuden udføres opgaver bl.a. i samarbejde med skole- og familieafdelingen, sundhedskonsulenterne, dagcentrene m.v. Sorø Sundhedscenter er centralt beliggende med god adgang til offentlig transport.