Job: Fysioterapeuter

11. juli 2018
Fysioterapeuter til Sorø Sundhedscenter. Frist: 14. august.

Vi opnormerer samt får nye opgaver. Vi søger derfor to nye kollegaer med tiltrædelse 1. oktober 2018. Stillingerne er på 35 - 37 timer.

 

  • I den ene stilling vil du i samarbejde med sundhedsfaglige kollegaer og Sorø Kommunes Jobcenter, stå for udvikling og drift af træning - og mestringsforløb til sygemeldte og ledige borgere. I denne stilling vil du også skulle varetage genoptræningsopgaver efter sundheds- og serviceloven.
  • I den anden stilling vil opgaverne være genoptræning efter sundheds- og serviceloven.

 

For begge stillinger gælder, at vi søger fysioterapeuter bl.a. med erfaring fra fx det ortopædkirurgiske område som hofte, fod, amputationer samt kræft, geriatri o.l. Fordelingen af opgaver vil blive planlagt ud fra de kompetencer begge stillinger bliver besat med.  For begge stillinger gælder, at du vil blive en del af mindre, faglige teams inden for dine arbejdsområder.

 

Vi søger kolleger, der har:

Erfaring eller interesse for:

  • arbejdsrehabilitering
  • at understøtte den rehabiliterende og sundhedsfaglige tilgang
  • genoptræning inden for bl.a. ueortopædi, geriatri o.l.

Derudover:

  • har en helhedsorienteret tilgang til opgaverne
  • trives med selvstændige opgaver
  • har kørekort
  • har en positiv og konstruktiv tilgang til arbejdet

 

Det forventes, at du sammen med træningsteamets øvrige kolleger deles om lørdagsvagter på rehabiliteringscentret (ca. 2-3 gange årligt).

 

Vi tilbyder:

En dynamisk dagligdag i et stort, ny istandsat sundhedscenter i markant udvikling.  Vi er 90 kollegaer fordelt på blandt andet fagområderne sygepleje, konsulenter og terapeuter.  Dine nærmeste kolleger består af 25 engagerede ergo- og fysioterapeuter samt logopæd.  Derudover vil du have stor kontakt til andre samarbejdspartnere i kommunen og for den ene stilling især samarbejde med jobcenter.

 

Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø, faglig sparring samt udvikling og læring med det formål at levere forløb og indsatser til kommunens borgere af høj kvalitet. Du vil få rig indflydelse på eget arbejde og dagligdag. Vi håber derfor du trives med at være proaktiv, opsøgende og selvstændig. Dertil at du har gode kommunikations- og samarbejdsevner og via dette bidrager naturligt til det gode arbejdsmiljø og samarbejde generelt.

 

Du kan se mere om Sorø Sundhedscenter her.

 

Løn- og ansættelsesvilkår finder sted efter overenskomst indgået mellem KL og Danske Fysioterapeuter. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at ringe til leder af træningsteamet, Mona Mikkelsen på tlf. 5787 7145 eller TR Sanne Hansen tlf. 5787 7154.

 

Det praktiske:

Ansøgning med relevante oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse sendes pr. mail til scstilling@soroe.dk senest d. 14. august 2018, kl. 8.00. Ansættelsessamtaler vil finde sted d. 21. august 2018.

 

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads. Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

 

Sorø Sundhedscenter består af træningsteam, logopæd, sundhedsfremme og forebyggelse, forebyggende hjemmebesøg, høreomsorg samt dagcenter. Træningsteamet der består af 25 engagerede ergo-og fysioterapeuter samt logopæd og hjerneskadekoordinator, varetager genoptræning efter Sundheds- og Serviceloven, hverdagsrehabilitering i samarbejde med ældreplejen, samt deltager i udvikling af forløbsprogrammerne. Desuden udføres opgaver bl.a. i samarbejde med skole- og familieafdelingen, sundhedskonsulenterne, dagcentrene m.v.  Sorø Su