Job: Udviklingskonsulent

14. juni 2018
Udviklingskonsulent med fokus på erhverv. Frist: 25. juni.

Sorø Kommune vil være Danmarks bedste sted for børn og familier. Samtidig vil vi styrke erhvervsklimaet i kommunen og øge omverdenens kendskab til de rige muligheder, som findes i vores område. Vi søger en udviklingskonsulent - med fokus på erhverv - til at hjælpe os med at gøre visionerne til virkelighed.

 

Som udviklingskonsulent vil du -  i tæt samarbejde med Erhvervschefen - komme til at arbejde med:

 • Analysebaseret indsats for at styrke rammevilkårene for erhverv
 • Formidling af erhvervsstatistikker, analyser mv. til erhvervschef såvel som øvrig organisation
 • Planlægning og gennemførelse af konkrete udviklingsopgaver, erhvervs- og netværksarrangementer
 • Systematisering af erhvervsindsatsen
 • Styrkelse af erhvervssamarbejdet på tværs af forvaltninger, institutioner mv., herunder skole-virksomhedssamarbejde
 • Understøttelse af erhvervskommunikationen i forhold til pressehistorier samt på de sociale medier
 • Understøttelse af virksomhedernes behov (erhvervsservice)

 

Du vil skulle samarbejde bredt med politikere, erhvervsliv, kulturinstitutioner og andre offentlige og private samarbejdspartnere. Blandt dine tætteste samarbejdspartnere kan nævnes erhvervschefen og centerchef for Byråd og Kultur, som også bliver din direkte reference.

 

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant uddannelse (gerne akademisk - men ikke et krav) og har erfaring med de skitserede typer af opgaver
 • Arbejder strategisk og systematisk
 • Kan begå dig både som initiativtager og som afslutter
 • Kan begå dig i dialog, og på besøg, hos såvel små som store virksomheder
 • Trives med et højt aktivitetsniveau og ser værdi i den store politiske interesse for feltet
 • Har erfaring fra erhvervsområdet
 • Har kørekort

Du kan læse mere om Sorø Kommunes vision på soroe.dk.

 

Yderligere oplysninger:

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2018. Vi gør opmærksom på, at ansættelsen foreløbig er for en  2½-årig periode (til og med 2020). Der kan eventuelt på sigt  blive tale om fastansættelse. Lønnen forhandles med udgangspunkt i overenskomsten. Spørgsmål kan rettes til erhvervschef Laila Bregner Carlsen på telefon 2026 5081.

 

Ansøgning:

Ansøgning sendes pr. mail til byraadscenter@soroe.dk. Frist mandag den 25. juni kl. 12.00. Første samtale finder sted den 29. juni og anden samtale den 6. juli.

 

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.