Job: Konsulent

11. juni 2018
Konsulent til Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice. Frist: 25. juni.

Brænder du for arbejdsmarkedspolitikken, god borgerservice, samarbejde på tværs, håndtering af centrale administrative opgaver, strategisk udvikling og politisk betjening, så er du måske vores nye konsulent?

 

Om jobbet

Fagcenter Arbejdsmarked og Borgerservice søger en konsulent - med relevant akademisk baggrund - til håndtering af centrale og tværgående administrative opgaver som skal sikre en fortsat positiv strategisk udvikling af både beskæftigelses-, integrations- og borgerserviceområdet.

 

Du bliver ansat i afdelingen med ansvaret for understøttende indsatser på tværs af Fagcenterets arbejdsområder. Afdelingen består af 18 motiverede medarbejdere inddelt i tre spor:

 

 1. Sekretariat
 2. Formidlingsenhed
 3. Mentorteam

 

Sekretariatet løser en lang række af økonomi- og regnskabsopgaver, understøttelse af ledergruppe og det politiske niveau med bl.a. sagsfremstillinger, aktindsigter fra borgere, Beskæftigelsesplaner og handle- og indsatsstrategier. Formidlingsenheden har fokus på både virksomhedernes rekrutteringsbehov samt understøttelse af virksomhedsrettede tilbud til Fagcenterets målgrupper. Mentorteamet understøtter alle målgrupper i Fagcenteret. Som konsulent bliver du tilknyttet Sekretariatet.

 

Dine væsentligste opgaver vil være udarbejdelse af sagsfremstillinger til politisk niveau, udarbejdelse af Beskæftigelsesplaner, samt politikker og ledelsesinformation. Ligeledes bliver du en central person i forbindelse med understøtning af projekter og udviklingsaktiviteter for hele Fagcenteret. Det er derfor et krav, at du har erfaring med ovenstående opgaver, og gerne med erfaring indenfor beskæftigelsesområdet.

 

Den endelige opgavevaretagelse og ansvarsområder defineres i samarbejde med Lederen for tværgående indsatser efter ansættelse.

 

Kvalifikationskrav

I jobbet som konsulent lægger vi bl.a. vægt på følgende kvalifikationer:

 • Indgående kendskab til og dokumenteret erfaring med det beskæftigelsespolitiske område, herunder særligt fokus på politisk betjening, ledelsesinformation og gældende lovgivning.
 • Dokumenteret erfaring med politisk betjening, herunder god fornemmelse for de politiske dagsordener og den foranderlighed, der præger det beskæftigelsespolitiske område.
 • Systematisk og analytisk tilgang til opgaveløsningen og fokus på detaljen.
 • Håndtering af komplekse opgaver med mange og ofte korte deadlines.
 • Strategiudvikling i samspil med ledergruppen, chef- og direktionsniveau og medarbejdere, herunder agerer som sparringspartner for lederen af den tværfaglige indsats.
 • Sikker i både skriftlig og mundtlig kommunikation samt evne til at samarbejde på tværs i en kommune, hvor tværfaglighed står højt på dagsordenen.
 • Personlig integritet, engagement og evne til at skabe tillidsbaserede relationer.

 

Vi tilbyder

 • Fagligt dygtige ledere og medarbejdere.
 • Et uhøjtideligt arbejdsmiljø med masser af visioner og ambitioner. Vi giver plads til medindflydelse, selvstændighed og en høj grad af fleksibilitet.
 • Masser af muligheder for faglige og personlige udfordringer.
 • Arbejdsdage med fleksibelt og varierende indhold.
 • En kommune i rivende udvikling, hvor din rolle bliver vigtig for den fortsatte udvikling og hvor der er gode udviklingsmuligheder.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst med forhandlingsberettigede organisation.

 

Spørgsmål i relation til stillingen kan stilles til Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef, Kenneth Damsgaard Hyde på telefon 2147 0460 eller leder af den tværgående indsats, Kristian Junker Pedersen på telefon 2059 2966.

 

Motiveret ansøgning og CV bedes fremsendt til job-abc@soroe.dk senest mandag den 25. juni 2018 kl. 12:00. Mærk ansøgningen "konsulent" i emnefeltet. Ansættelsessamtale afholdes mandag den 2. juli 2018. Tiltrædelsestidspunkt er 1. september 2018.

 

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.  Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads. Det betyder, at man ikke må ryge i arbejdstiden.