Klimaløsninger i Kommunen

31. maj 2018
Ny teknologi i kommunale bygninger frigiver midler fra drift til vedligehold og plus på klimasiden.

FN's 17 Verdensmål sætter fokus på bæredygtig udvikling. Sorø Kommune arbejder med at mindske energiforbruget fra de offentlige bygninger, så der frigives mindre CO2 til atmosfæren. "Ny teknologi kan bidrage til at optimere driften af de kommunale bygninger. Og penge sparet i forbrug kan bruges til vedligehold andre steder. Det er kloge investeringer for fremtiden." udtaler formand for Teknik og Miljøudvalget Jens Nygaard.

97 % besparelse med LED-lys

I Holbergskolens multisal hænger 13 designerlamper. Der var problemer med holdbarheden på lampernes halogenpærer, så de skulle udskiftes 1-2 gange årligt. Kommunen fik specielfremstillet LED-indsatser til lampernes fatninger. Nu skal pærerne kun skiftes én gang hvert 10 år, og energiforbruget faldt fra 1.000W til 34,7W pr. lampe. Det er en reduktion af elforbruget på 96,53 % og en klimaeffekt svarende til udledning af 5 tons CO2 pr. år. Til oplysning udleder en gennemsnitlig dansker godt 6 tons CO2 pr. år.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftByggesagkyndige

Tlf.: 57 87 60 00
Byggesagkyndige@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00