Ny skov kræver ikke VVM

07. marts 2018
Kommunen har vurderet, at ny skov på Lange Løng 8, 4180 Sorø ikke kræver en miljøvurdering.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) for skovrejsningsprojektet på 2,22 ha.

Sagen er screenet efter kriterierne fra bilag 6 i miljøvurderingsloven nr. 448 af 10. maj 2017.

Klagevejledning

Klagefristen på afgørelsen udløber den 4. april 2018.

Alle, der har en retlig interesse i sagen, kan klage over afgørelsen om ikke-VVM til Miljø- og Fødeva-reklagenævnet. Klagevejledning fremgår af afgørelsen om ikke VVM-pligtigt.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landzone@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø