Job: Pædagog Holberghaven

12. februar 2018
Holberghaven søger pædagog 37 timer ugentligt med funktion som koordinator. Frist: 1. marts.

Holberghaven søger pr. 1. maj pædagog 37 timer ugentligt med funktion som koordinator.

 

Holberghaven er en kommunal institution i Sorø Kommune, vi har i gennemsnit plads til 33 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn fordelt på 8 stuer. Vi er 16 uddannede pædagoger, 1 pædagogisk assistent, 4-5 pædagogmedhjælpere og 1-2 lønnede pædagogstuderende samt en pædagogisk leder. Sorø Kommune har indført områdeledelse, Holberghaven er en del af område Syd, som består af 5 daginstitutioner samt dagplejen.

 

Medarbejderne i Holberghaven har en høj faglighed, høj anciennitet, høj arbejdsmoral og et stort og varmt engagement. Vi lægger vægt på at have et godt arbejdsmiljø, hvor vi står skulder ved skulder, og vi udvikler løsninger i fællesskab. Derudover er det vigtigt for os at bevare en stærk imødekommende kultur med plads til smil og humor.

 

I Sorø Kommunes dagtilbud og skoler arbejdes der med 10 "pædagogiske pejlemærker". Pejlemærkerne bygger på tre pædagogiske teorier, Marte Meo, Narrativ pædagogik og LP-modellen. Se evt. mere via dette link.

 

Vi søger en uddannet pædagog, der primært brænder for at være stuepædagog i vores børnehave, og som samtidig har lyst til at være børnehaveafdelingens pædagogiske koordinator. Vi forventer, at arbejdet som koordinator vil kunne varetages på ca. 3 timer ugentligt.

 

Vi søger en pædagog som

 • har Marte Meo som pædagogisk omdrejningspunkt
 • er smilende, venlig og imødekommende
 • har en høj grad af integritet
 • har en anerkendende tone overfor børn, forældre og kolleger
 • er god til at være i øjenhøjde med børnene, lege på gulvet, bygge og være kreativ
 • kan lide at være ude såvel som inde
 • kan være både struktureret og spontan
 • kan lide at stå i spidsen for samlinger med børnene
 • kan sige sin mening og samtidig være lydhør og gå på kompromis
 • kan bakke op om såvel egne som andres ideer og handlinger.

 

I forhold til funktionen som koordinator, søger vi en pædagog som

 • har et godt overblik, og kan få en vagtplan til at gå op til de flestes tilfredshed
 • har både faglig og personlig gennemslagskraft
 • vil udarbejde ferieplaner, og daglige planer for legepladstid, sovebørn, stuemøder m.m.
 • vil sørge for vikardækning i børnehaven (og i vuggestuen, når den pædagogiske leder ikke er tilstede)
 • har interesse for at være koordinator vedr. institutionens tværfaglige samarbejde, og i den forbindelse stå for indkald til møder, være mødeleder, skrive referater og indgå i et samarbejde med koordinatorer fra andre institutioner og skoler
 • vil passe institutionens mailboks (primært i forbindelse med leders ferie)
 • vil passe ind- og udskrivninger af børn (primært i forbindelse med leders ferie).

Du kan se mere om os på vores hjemmeside.

 

For yderligere oplysninger kontakt pædagogisk leder Susanne Springer på tlf. 5787 7095. Ansøgning mrk. "pædagog med koordinatorfunktion" sendes til holberghaven@soroe.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts 2018.

 

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap mv.