Job: Teamleder for Akutteam

09. januar 2018
Sundhed og Omsorg i Sorø søger Teamleder til nyt Akutteam. Frist: 25. januar.

Sundhed og Omsorg i Sorø søger en Teamleder der skal igangsætte og lede vores nye Akutteam.

 

Sorø Sundhed og Omsorg er en organisation bestående af hjemmesygeplejersker i en samlet enhed, 3 områder med udekørende hjemmepleje samt 5 plejecentre. Udviklingen hos os står aldrig stille og der er altid rum og ideer til at skabe de bedste forudsætninger for borgerne i Sorø samt vores medarbejdere. Vi arbejder målrettet med Tidlig opsporing (triagering) og rehabilitering. Sundhed og omsorg har et højt fagligt niveau og et tæt tværfagligt samarbejde på tværs af hele vores fagcenter.

 

Som Teamleder for Akutteamet skal du, i samarbejde med leder for sygeplejen og projektleder, lede et nyt Akutteam der varetager alle udskrivelser fra sygehus samt opgaver, der er af akut karakter. Du skal også arbejde tæt sammen med lederen af Egecentret, medarbejdere, borgere, visitation, hjælpemiddelterapeuter m.fl.

 

Akutfunktionen har hidtil været varetaget bredt af hele hjemmesygeplejen. Sorø Kommune har i forbindelse med satspuljen "Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper" fået tilsagn om puljemidler, således at et tværfagligt team, med særligt fokus på udskrivelse og sektorovergang, kan dannes. Marselisborg Center For Udvikling Kompetence & Viden er ansat til at bistå i udvikling af en samarbejdsmodel samt monitorering af resultater.

 

Du vil bl.a. have ansvar for:

 • Sikre det faglige niveau i forhold til akut sygepleje i teamet
 • faglig ledelse af sundhedspersonalet på vores afklaringsstuer (fokus på akutte behov, rehabilitering og afklaring)
 • deltage i udviklingen af akutteamets arbejdsfelt
 • bistå med viden og sparring i forhold kompetenceudvikling på tværs af hele sygeplejen
 • daglig drift af akutteamet
 • forme egen funktion og stilling.

 

Vi forventer at:

 • du er uddannet sygeplejerske
 • du har videregående uddannelse, gerne indenfor ledelse og eller udvikling/projektledelse
 • du har erfaring fra det akutte speciale
 • du har kompetencer og erfaring i forhold til ledelse
 • at du indgår i driften, i det omfang det er muligt
 • du er målrettet og kan arbejde selvstændigt
 • du er udviklingsorienteret og dygtig til at motivere.

 Løn- og ansættelsesvilkår finder sted efter relevant overenskomst.

 

Send en ansøgning elektronisk vedlagt relevante oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse. Mail den til: sae3@soroe.dk. Ansøgningsfrist er den 25. januar 2018, kl 8.00. Der bliver holdt ansættelsessamtaler den 29. januar 2018 og indkaldelse til samtale vil ske via mail. Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Sorø Kommune.

 

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til projektleder Mia Worm Hansen på telefon 23 65 95 82. Du kan også bede om at få tilsendt job- og personprofil. Stillingen er på 37 timer med besættelse pr. 1. marts 2018 eller efter aftale.

 

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund m.v. Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.