Job: Beskæftigelsesmedarb.

11. januar 2018
Beskæftigelsesmedarbejder søges til 37 timers stilling i be-skæftigelsesteam Sorø. Frist: 24. januar

Tilbuddet om beskyttet beskæftigelse i Sorø Kommune består af 2 afdelinger, som henvender sig til en bred målgruppe. Tilbuddet rummer både borgere med psykosociale udfordringer, men også borgere med fysisk psykisk handicap, samt borgere i afklarings og Ressourceforløb.

 

Den ene afdeling Krydderen er et indendørs tilbud som ligger på Rådhusvej 17. Her er ca. 15 borgere beskæftiget med pakkeopgaver indenfor levnedsmiddelområdet, og 2 beskæftigelsesmedarbejdere tilknyttet.

 

Den anden afdeling Elefantgården ligger på Næstvedvej i skoven og er fortrinsvis et udendørs tilbud, her er ligeledes ca. 15 borgere beskæftiget samt 2 beskæftigelsesmedarbejdere. Opgaverne her består fortrinsvis i brændeproduktion, samt mangeartede opgaver indenfor anlægsgartner/tømrer fagene.

 

Til begge afdelinger er tilknyttet køkken med både hjemmebag og frokostordning og her er ligeledes tilknyttet 2 medarbejdere som sammen med borgerene sørger for at alle får et sundt og varieret måltid mad om dagen Frokoststuerne  er omdrejningspunkt for en stor del af det sociale fællesskab, men også et middel til at træne sociale kompetencer.

 

Stillingen indeholder bl.a følgende opgaver og funktioner:

 • I samarbejde med borgerne skal du opretholde produktionen og sørge for at leverancer og deadlines overholdes
 • Forestå kontakt til kunder og leverandører
 • Skærme, afgrænse eller sikre støttet indsats til den enkelte borger og et trygt og udviklende fællesskab med fokus på at understøtter borgerens funktionsniveau og recovery.
 • Opfølgende og motiverende samtaler med borgererne (MUS)
 • Deltage i teammøder, supervision - og herigennem skabe mening og sammenhæng i hverdagen med øvrige kollegaer og brugere.

 

For stillingen gælder at du har følgende kvalifikationer:

 • har en socialfaglig uddannelse
 • håndværksmæssig erfaring eller uddannelse
 • er i stand til at skabe et trygt rum med en god og varm stemning, hvor alle bliver set
 • har erfaring med og lyst til at vejlede og udvikle borgerens kompetencer
 • ser mangfoldighed og uenigheder som udfordrende og lærende processer
 • er fleksibel i forhold til arbejdstider, er igangsættende og følger op
 • har kørekort og er villig til at køre i bil med borgerne
 • Har truckcertifikat eller er villig til at erhverve det
 • kan lide at være fysisk aktiv
 • formidler håb, tillid, tolerance, åbenhed og ligeværd

 

Arbejdspladsen kan tilbyde dig:

 • En mulighed for at være med til at skabe et miljø hvor vi udvikler og afprøver nye aktiviteter og tilgange i den psykosociale rehabiliteringsindsats
 • Et job hvor du dagligt både udfordres, men i den grad også glædes over de skridt som borgerne tager
 • Samarbejde med engagerede kollegaer
 • Mulighed for supervision

 

Arbejdstiden ligger på hverdage kl. 7.30-15 og fredag til 14.30, borgerrettede arrangementer udenfor arbejdstid kan forekomme. Tiltrædelse pr.1.3. 2018 eller snarest derefter. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for værkstedsassistenter

 

Ansøgningen fremsendes til jobsocpsyk@soroe.dk. Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til teamleder Thue Brandbyge på tlf. 2343 0798 eller Randi Brodin på 3054 6899. Ansøgningsfrist: 24.1.2018. Ansættelsessamtalerne forventes at ligge den 29.1. ml 10 - 16 og den 30.1 ml kl 9 - 15.

 

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.