Slamoplag i gyllebeholdere

07. december 2017
Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM på Døjringevej 45, 4180 Sorø

Sorø Kommune har givet miljøgodkendelse til opbevaring af slam i to eksisterende gyllebeholdere. Kommunen har på baggrund af en VVM-screening truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en særlig miljøvurdering, da projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven nr. 448 af 10. maj 2017, § 21, stk. 1.

Afgørelser og bilag:

Miljøgodkendelse

Afgørelse om ikke VVM

Bilag A - Anmeldelse fra ansøger

Bilag B - VVM-screening

Klagefristerne på afgørelserne udløber 4. januar 2018.

Alle, der har en retlig interesse i sagen, kan klage over miljøgodkendelsen og afgørelsen om ikke-VVM til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår af henholdsvis miljøgodkendelsens side 6 og VVM-afgørelsens side 3.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
miljoe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø