Job: Pædagogisk leder

07. december 2017
Villa Villakulla søger daglig pædagogisk leder pr. 1. marts 2018. Frist: 5. januar 2018.

Villa Villakulla er en kommunal integreret institution normeret til 80 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn og ca. 23 medarbejdere. Villa Villakulla er beliggende i Pedersborg i Sorø Kommune. Villa Villakulla indgår i område Syd, som er et dynamisk område, der vægter udvikling på tværs af institutionerne højt. Område Syd består af 5 store velfungerende daginstitutioner med hver deres profil, samt dagplejen. Du vil blive en del af et team i udvikling, og du vil have rig mulighed for at sætte dit præg på det fremtidige område syd.

 

Villa Villakulla er et hus med høj faglighed, hvor vi vægter både det enkelte barn og fællesskabet i centrum. Vi ønsker at skabe en kultur og et hus, hvor det gode, aktive og inkluderende børneliv har plads, og hvor hvert barn kan være den bedste udgave af sig selv. Vi arbejder ud fra Marte Meo principperne, hvilket betyder, at vi har fokus på det udviklingsstøttende samspil og de positive initiativer, som børnene tager, hvor vi er tydelige og guidende voksne.


Vi arbejder derudover i forhold til Sorø Kommunes 10 pædagogiske pejlemærker. Med pejlemærkerne har vi et fælles sprog og et fælles værdigrundlag for vores samarbejde med børn, unge og familier. Pejlemærkerne bygger på tre pædagogiske teorier, Marte Meo, Narrativ pædagogik og LP-modellen. Læs mere på Villa Villakullas hjemmeside (https://boerneintra.soroe.dk/FrontEnd.aspx?id=45019) og Stærke Børnefællesskaber hjemmeside (inklusion). https://boerneintra.soroe.dk/FrontEnd.aspx?id=45247 http://inklusion.soroe.dk/

 

Stillingen er på 37 timer ugentligt som er fordelt på både børne- og ledelsestimer.

 

Hvem er du:

 • Du er nærværende - synlig og tilgængelig for børn, personale og forældre og ledelsesteamet.
 • Du kan smitte med energi og beslutsomhed og derved skabe motivation og engagement.
 • Du tænker i helheder og udviser tillid og støtte på kryds og tværs i organisationen.
 • Du er visionær og innovativ i din ledelse og ønsker at bidrage til eget hus og fællesskabet - områdeledelse og organisationen.
 • Du har humor og selvironi.

 

Vi forventer:

 • At du indgår i et konstruktivt samarbejde med personalet.
 • At du udøver din ledelse i dialog og i tæt samarbejde med personalegruppen.
 • At du prioriterer forældresamarbejdet højt.
 • At du balancerer empati og ledelsesmæssig handlekraft i en personalegruppe, som rummer mange kompetencer og en stor mangfoldighed.
 • At du kommunikerer meningsfuldt og respektfuldt i både skrift og tale.
 • At du har erfaring med ledelse og 0-6 års området.
 • At du har kendskab til Marte Meo.
 • At du indgår i et godt samarbejde med områdeleder og de andre pædagogiske ledere i område SYD.
 • At du brænder for at give faglig sparring og dermed i samarbejde med Villa Villakulla og område Syd, videreudvikle vores pædagogik.
 • At du er bindeled til områdelederen og skaber retning, rum og rammer, så vi har fokus på kerneopgaven i det daglige pædagogiske arbejde.
 • At du har en diplom i ledelse eller ønsker at påbegynde en.

 

Vi tilbyder:

 • Et hus med velfungerende struktur og gode traditioner.
 • En personalegruppe med høj faglighed og engagement.
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi vægter humor, åbenhed, dialog og anerkendelse.
 • Et hus med medarbejdere, der har stor medindflydelse og medansvar.
 • Et hus i udvikling, der vægter at arbejde med den røde tråd i forhold til kerneopgaven.
 • Et godt forældreråd og engageret forældreforening.
 • Et ledelsesteam i Område SYD bestående af kollegaer med en høj faglighed.

 

I Sorø Kommune arbejdes der ud fra en Vision- og planstrategi. Du kan læse mere om dette samt Sorø Kommunes ledelsesværdier her:  /media/1199713/vision-og-planstrategi-2018.pdf.  /media/849860/ledelsesgrundlag.pdf

 

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til områdeleder Johanna Jonsdottir 2011 7742. Der er mulighed for at besøge Villa Villakulla inden ansøgning mandag den 18. december kl. 16 til 17. Du skal blot møde op. Vi glæder os til at hilse på dig.

 

Ansøgningsfrist 5. januar kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 4. Ansøgning fremsendes på mail med relevante bilag til: jobdagtilbudsyd@soroe.dk. Løn i henhold til gældende overenskomst og reglerne for ny løn, ved ansættelse indhentes udvidet straffeattest.

 

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Sorø kommune er en røgfri arbejdsplads.