Oplag & nedknusning, asfalt

08. november 2017
Miljøgodkendelse, landzonetilladelse, disp. af søbeks.linje og afgørelse om ikke VVM på Lange Løng 9

Sorø Kommune har givet NCC Industry A/S miljøgodkendelse, landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen til modtagelse, oplag og nedknusning af asfalt på Lange Løng 9, 4180 Sorø. Nedknusning sker i 1-2 perioder om året i vinterperioden af hver 14 dages varighed.

Kommunen har på baggrund af en VVM-screening truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en særlig miljøvurdering, da projektet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven nr. 448 af 10. maj 2017, § 21, stk. 1.

Afgørelser og bilag:

Miljøgodkendelse

Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Afgørelse om ikke VVM

Bilag A - Anmeldelse fra ansøger

Bilag B - VVM-screening

Klagefristerne på afgørelserne udløber den 6. december 2017.

Miljøgodkendelsen, dispensationen fra søbeskyttelseslinjen og afgørelsen om ikke-VVM kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår af henholdsvis miljøgodkendelsens afsnit 3, dispensationens side 5 og VVM-afgørelsens side 3.

Landzonetilladelsen kan påklages til Planklagenævnet. Klagevejledning fremgår af landzonetilladelsens side 5.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
miljoe@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø