Job: Centerleder

30. november 2017
Røde Kors Hjemmet i Sorø søger ny Centerleder. Frist: 18. december.

Vil du lede og inspirere vores medarbejdere til at realisere visionen om "det gode liv" for beboerne på Røde Kors Hjemmet i Sorø? Og vil du bidrage til at bevare og udvikle høj faglig kvalitet og værdibaseret kultur? Så send os en ansøgning. Som centerleder indgår du i et ledelsesteam, bestående af centerleder og to daglige ledere. Du refererer direkte til Røde Kors Hjemmets bestyrelse.   

 

Røde Kors Hjemmet er en selvejende institution med 68 plejeboliger, heraf seks skærmede pladser til borgere med demens, modtagerkøkken, visiteret dagcenter og et bofællesskab for syv ældre psykisk/fysisk udviklingshæmmede. Vores værdigrundlag er respekt, nærvær, trivsel, rummelighed og glæde. Det gode liv er i fokus, og vi arbejder rehabiliterende ud fra visionen "et aktivt hus, hvor borgeren er i centrum". Kerneopgaven er at støtte til et værdigt og selvstændigt liv med udgangspunkt i og respekt for det enkelte menneske. Vi har en stor samarbejdsflade med både borgere, pårørende, frivillige og samarbejdspartnere.

 

Dine hovedansvarsområder bliver at:

 • være Røde Kors Hjemmets ansigt og formidler udadtil
 • omsætte Røde Kors Hjemmets vision og værdier til handlingsrettede mål i hverdagen
 • sikre høj kvalitet i opgavehåndteringen
 • skabe et anerkendende miljø og lede værdibaseret på grundlag af tillid, tydelighed og troværdighed
 • være synlig på alle niveauer med borgere, pårørende, personale og samarbejdspartnere

 

Vi forventer at du:

 • har en sundhedsfaglig uddannelse på minimum bachelorniveau
 • har en lederuddannelse på minimum diplomniveau
 • er en resilient person med høj integritet og engagement
 • har en transparent, motiverende og autentisk ledelsesstil
 • kan indgå i involverende professionelle relationer med dialogen i fokus
 • kan være medskaber af det gode arbejdsmiljø med trivsel og arbejdsglæde som omdrejningspunkt
 • har fokus på det høje faglige niveau og på at levere høj kvalitet
 • er udviklingsorienteret, handlekraftig og strategisk på alle niveauer
 • kan lede igennem ledere og samarbejde med en bestyrelse
 • er serviceminded og åben i forhold til det nære samarbejde med borgere og pårørende
 • er visionær og bidragende til, at den positive udvikling på Røde Kors Hjemmet føres videre
 • tør gå foran, også når ledelse kan blive udfordrende

 

Vi tilbyder:

 • et udviklende, meningsfyldt og inspirerende miljø
 • god kollegial stemning i et trygt og engageret lederteam
 • en veluddannet, engageret og ansvarsbevidst personalegruppe
 • et godt fundament for den stabile, respektfulde og ligeværdige ældrepleje af høj kvalitet

 

Ansættelsesprocedure:

Ansøgningsfrist er mandag den 18. december 2017 kl. 08.00. Ansøgningen sendes til: sae1@soroe.dk. Første samtalerunde vil finde sted den 17. eller 18. januar 2018. Anden samtalerunde vil finde sted 25. januar 2018. Inden anden samtale vil du skulle gennemgå en JBTA test, som du vil få tilbagemelding på inden anden samtale. Til anden samtale vil du endvidere skulle forberede dig på en case. Indkaldelse til samtale vil foregå via mail.

 

Har du lyst til at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte enten næstformand for bestyrelsen Niels Mortensen, mobil: 3059 6888, eller daglig leder Kaja Larsen tlf. 5786 0351. Du kan også bede om at få tilsendt job- og personprofil. Stillingen er en fuldtidsstilling med besættelse pr. 1. april 2018, eller efter aftale. Du skal fremvise en straffeattest inden ansættelse.

 

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Røde Kors Hjemmet er en røgfri arbejdsplads.