Job: Pædagog

13. oktober 2017
Sandlyng Børnehus søger 35 timers pædagog pr. 1. januar 2018. Frist: 13. november.

Sandlyng Børnehus er en kommunal integreret institution fra 2009, der pt. er normeret til 88 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. De er fordelt på 2 stuer i vuggestuen, 3 stuer med børn fra 2,10-5 år og en storebørnsgruppe for de 5-6 årige. Der er desuden tilknyttet et supercenter, der er et specialtilbud til børn med særlige behov.

 

Sandlyng Børnehus er et hus der vægter fagligheden højt. Vi arbejder ud fra Pejlemærkerne, som bygger på pædagogikken/principperne i Marte Meo, LP og Narrativ pædagogik. Pejlemærkerne er et fælles tiltag i Sorø Kommune for alle medarbejdere i Børn og Familie. Det er vigtigt for Sandlyng Børnehus, at barnet er i centrum og at vi har fokus på kerneopgaven.

 

Stillingen er på 35 timer i vuggestuen, men det forventes men kan arbejde både i vuggestue og børnehave. Vores åbningstid er fra kl. 6 - 17.30 hver dag. Vi er beliggende i Stenlille.

 

Vi tilbyder:

 • Åbne, positive, inspirerende og ansvarlige kollegaer i tæt professionelt samarbejde
 • En fantastisk forældregruppe, som rigtig gerne vil samarbejde omkring deres børn
 • En arbejdsplads, hvor der er store muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt
 • En daglig pædagogisk praksis med muligheder for kreativitet og stor medindflydelse
 • Gode og spændende fysiske rammer
 • Et arbejdsmiljø, hvor vi vægter høj social kapital. Arbejdsmiljøet bliver prioriteret højt ved APV og trivselsmøder.

 

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog
 • Er omstillingsparat og kan arbejde i en kompleks hverdag.
 • Tror på samarbejde er bedst, når vi løfter i flok.
 • Er fagligt velfunderet.
 • Har en positiv og anerkendende tilgang til dit arbejde
 • Er indstillet på at turde gå nye veje og derved se muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Kan reflektere over egen praksis.
 •  Prioriterer forældresamarbejde/samskabelse højt
 • Har lyst til og erfaring med IT

 

Yderlige oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til pædagogisk leder Irene Fält på tlf. 3068 3925. Der er mulighed for at besøge Sandlyng den 8. november kl. 16.15-17.15, hvor der vil blive mulighed for at se institutionen og stille yderlige spørgsmål.

 

Ansøgningen sendes afsted til email sandlyng@soroe.dk inden den 13.november kl. 12. Samtalerne finder sted den 22. november. Aflønning sker efter kvalifikationer og efter den relevante overenskomst.

 

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v. Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.