Invitation til dialogmøde

10. oktober 2017
24. oktober afholdes dialogmøde forud for offentliggørelsen af kommende udbud af håndværkerydelser

 

Invitation til dialogmøde 24. Oktober 2017.

 

 

Sorø Kommune afholder dialogmøde forud for offentliggørelsen af det kommende udbud af håndværkerydelser inden for bygningsvedligeholdelse. 

 

Dialogmødet afholdes for at give interesserede håndværkere og industrivirksomheder mulighed for at give in-put til indholdet og opbygningen af udbudsmaterialet. 

 

Udbuddet udbydes af Sorø Kommune som et EU-udbud.    

 

Alle faglige-, erhvervs-, håndværks-  og industrielle virksomheder er velkommen til at deltage.  Ligesom Branche- og erhvervsforeninger opfordres til at deltage, samt videregive information om invitationen til deres medlemmer.

 

BEMÆRK :

Mødet afholdes på Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, Mødelokale 273.

Tirsdag  d. 24. Oktober kl. 7,30 - 9,30.   (Tilmeldingsfrist:  19. okt. 2017).

 

Program:

7.30 - 7.45  Velkomst.

7.45 - 8.15  Oplæg til dialog, med forslag til udformning af

                       udbuddet. Herunder eksempelvis emner som:

                       Opbygningen, og mulig opdeling, af udbuddet. 

                       Beløbsgrænser, Udbudsform, Opdeling i geografiske

                       områder, Varelister, Timepriser, Evalueringspunkter

                       samt Tildelingskriterier.

8.15 - 9.15 Dialog og input fra salen.

9.15 - 9.30 Afrunding.

 

Tilmelding kan ske på denne E-mail: erhvervsservice@soroe.dk

 

Eventuelle spørgsmål kan stilles til :  Lykke Petersen, Strategisk Indkøbskonsulent, E-mail : lykp@soroe.dk