Vandindvinding – Sorø Vand

11. september 2017
Vandindvindingstilladelse og afgørelse om ikke VVM.

Sorø Kommune har givet Sorø Vand A/S indvindingstilladelse til at fortsætte den eksisterende grundvandsindvinding i yderligere 30 år, dog med en forøgelse af den tilladte vandmængde fra 650.000 m³/år til 750.000 m³/år.

Kommunen har på baggrund af en screening truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til at udarbejde en miljørapport om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM).

Afgørelser og bilag:

Vandindvindingstilladelse

Afgørelse om ikke VVM inkl. Bilag 1 - Anmeldelse fra ansøger og Bilag 2 - VVM-screening

Klagefristerne på afgørelserne udløber tirsdag den 10. oktober 2017.

Alle, der har en retlig interesse i sagen, kan klage over vandindvindingstilladelsen og afgørelsen om ikke-VVM til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår af hhv. tilladelsens afsnit 4 og VVM-afgørelsens side 2.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftVandforsyning

Tlf.: 57 87 63 57
drikkevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø