Job: Socialfaglig medarb.

13. september 2017
Erfaren socialfaglig medarbejder søges til Afdeling for Arbejdsmarkedsfastholdelse. Frist: 25. sept.

Hvis..

  • du er uddannet socialformidler, socialrådgiver eller har anden relevant erfaring
  • du har erfaring inden for sygedagpengeområdet
  • du kan arbejde selvstændigt, målrettet, struktureret og med høj datadisciplin i en myndighedsfunktion
  • du mestrer selvstændigt at tilrettelægge din arbejdsdag ud fra lokale milepæle og opmærksomhedspunkter

Og..

  • du holder af at arbejde højt specialiseret og med at etablere gode relationer med borgere, der midlertidigt står uden for arbejdsmarkedet
  • du kan organisere og afholde konstruktive rundbordsmøder med henblik på at få borgere fastholdt på arbejdsmarkedet
  • du er indstillet på at yde en indsats svarende til 37 timer om ugen.

Så har vi et spændende job, at tilbyde dig!

 

Afdeling for Arbejdsmarkedsfastholdelse i Center for Arbejdsmarked og Borgerservice i Sorø Kommune søger erfaren medarbejder til udførelse af myndighedsopgaver, som kan medvirke til at fastholde afdelingens høje faglige niveau og gode resultater.

 

Der er tale om en fast stilling på fuld tid.


Vi er i afdelingen ca. 15 medarbejdere, der udfører myndighedsopgaver inden for sygedagpenge-, ledighedsydelses-, fleksjobs- og revalideringsområdet. Udover disse, er der et antal fast tilknyttede konsulenter, der varetager den virksomhedsrettede indsats samt forskellige afklarende og støttende funktioner.

 

Vi tilbyder fleksibel arbejdstid, og du har både lov og pligt til at medvirke til, at vi sammen har en god og sjov arbejdsdag, i en god tone. Vi vægter vores arbejdsmiljø meget højt, og afdelingens mantra er "ordentlighed". 

 

Vi tilbyder i øvrigt:

  • En passende sagsstamme (Vi tilstræber max. 45 sager)
  • Faglig sparring i både kollegagruppe samt med lægekonsulent
  • Fuld kompetence til at foretage socialfaglige vurderinger, henvise til aktive tilbud, iværksætte genoptagelse af arbejdet, træffe afgørelser, bevillige revalidering og forberede sager til rehabiliteringsteamet, afholde rundbordssamtaler og andet lovgivningsmæssigt, som medvirker til, at borgeren bliver fastholdt på arbejdsmarkedet.


Stillingsindholdet vil blive aftalt med omdrejningspunkt i forhold til sygedagpengeindsatsen, idet det er der afdelingens behov er størst lige nu. Som et særligt fokusområde ønsker vi at styrke den tidlige indsats med hurtig kontakt til såvel borgere som arbejdsgivere. Erfaring med denne indsats er således en klar fordel.

 

Aflønning sker i henhold til reglerne for Ny Løn - og i øvrigt efter kvalifikationer.  Tiltrædelse snarest muligt, men vi venter gerne på den helt rigtige.  Ansøgningsfrist mandag den 25. september 2017, kl. 08.00. Ansættelsessamtaler forventes gennemført tirsdag den 26. september, men vi forbeholder os dog retten til løbende at indkalde til samtaler, med det formål at få stillingen besat hurtigt, idet ulykkelige omstændigheder har ført til et øjeblikkeligt behov for ansættelse.

 

Ansøgninger fremsendes på mail til: job-abc@soroe.dk.  Anfør "Socialfaglig medarbejder" i emnefeltet i mailen. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder af Afdeling for Arbejdsmarkedsfastholdelse, Brian Brabrand-Lindeberg, på telefon 2114 4664.

 

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.Sorø Kommune er i øvrigt en fuldstændig røgfri arbejdsplads.