Godkendelse til husdyrbrug

08. september 2017
Der er givet tillæg til godkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på Krogen 15, Munke Bjergby

Sorø Kommune har givet tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse til en udvidelse af malkekvægsbesætningen på Krogen 15, 4190 Munke Bjergby.

Kvægbruget har fået tilladelse til at udvide dyreholdet fra ca. 381 til 477 dyreenheder. I forbindelse med udvidelsen skal der bygges udvendigt foderbord til den eksisterende foderlade, der omdannes til dybstrøelsesstald til nykælvere og med sygebokse. Foderbordet opføres på sydsiden af bygningen i hovedparten af bygningens længde. Derudover skal der i forbindelse med udvidelsen opføres en ny ensilageplads umiddelbart vest for en eksisterende plads og nord for den "nye" dybstrøelsesstald. Der søges i forbindelse med tillægget om tilladelse udsprinkle overfladevandet fra de to ensilagepladser. Endelige søges der om en udvidelse af den eksisterende møddingsplads til placering af kalvehytter.

Klagefristen udløber den 6. oktober 2017.

Klagevejledning fremgår af afgørelsens afsnit 1.3.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landbrug@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø