Når livet er svært

08. august 2017
Mange unge piger føler sig pressede af omverdenens forventninger, men det største pres kommer ofte fra dem selv. Det perfekte er blevet det nye normale og det presser især pigerne

Dette billede kan Sorø Kommunes Sundhedscenter godt nikke genkendende til. I starten af 2017 startede de to hold PigeLiv op, som netop henvender sig til piger, der har det svært.

PigeLiv - et tilbud med fokus på selvværd og fællesskab
PigeLiv er et tilbud, der først og fremmest handler om, hvordan unge piger, der lever et stille, men svært og presset liv, kan udvikle sig og få det bedre. Meningen med tilbuddet er at skabe en tryg base for pigerne, hvor det er legalt at tale om problemer - og hvad der kan og eventuelt ikke kan gøres ved dem. I processen gælder det om at få mere selvværd og skabe netværk.

Praktiserende læger gav startskuddet
PigeLiv er et samarbejde mellem Sorø Kommune og de praktiserende læger og blev startet pga., at lægerne oplever en stigning i besøg af unge piger mellem 14 og 18 år, der har personlige udfordringer ift. deres selvværd, relationer til venner og familie eller egne og andres forventninger til dem. Det viste sig dog hurtigt, at mange andre fagpersoner og forældre ligeledes savnede et sådan tilbud.

"Da vi meldte ud om tilbuddet, så strømmede det ind med tilmeldinger, specielt rigtig mange forældre kontaktede os. Forældrene fortalte, at de havde talt med deres døtre omkring dette tilbud og så det som en mulighed for, at pigerne kunne få det bedre", fortæller Pia Knudsen, der er koordinator og underviser på PigeLiv.

Når pigerne ugentligt har mødtes, har der stået hygge, mindfulness og "rundbordssnak" på programmet. Der er blevet arbejdet på det kropslige, følelsesmæssige og kognitive plan i en vekselvirkning, hvilket har muliggjort, at pigerne har fået lært flere sider af sig selv at kende.
Trine Kirk Vindfeldt som også er underviser på PigeLiv fortæller: "Vi har kunnet mærke, at pigerne har åbnet meget op og virkelig fået talt om nogle ting, der har presset og fyldt meget hos dem".
Og tilbagemeldingerne fra de deltagende piger, stemmer godt overens med hvad underviserne har oplevet. Som en af pigerne skriver ved tilbuddets afslutning: "Jeg er blevet bedre til at sætte ord på mine følelser, og åbne mere op. Jeg har lært, at jeg ikke behøver at være perfekt og jeg er blevet gladere". En anden skriver: "Jeg er blevet bedre til ikke at være så perfektionistisk omkring skole og karakterer. Jeg er også blevet bedre til ikke at tale dårligt om mig selv, men fremhæver de gode ting.

Begge undervisere er enige om, at en bedre evaluering kan man ikke ønske sig og glæder sig til at tage imod nye piger, når det næste kursus starter op den 25. september.

Fakta om kurset
Kurset er for unge piger mellem 14 og 18 år i Sorø Kommune, der føler sig ensomme, har lavt selvværd og føler, at de ikke kan leve op til de krav, de selv og andre sætter.
Kurset forløber over 12 gange med en ugentlig mødegang á 2 timer.
Kurset starter den 25. september og vil blive afholdt på Rådhusvej 17, 1. sal i Sorø By.
For tilmelding og yderligere information kontakt koordinator Pia Knudsen på tlf. 57 87 71 63 eller 21 55 61 17 eller på mail: sundhedskonsulenter@soroe.dk

Læs mere:
www.soroe.dk/familie eller Facebookgruppen (PigeLiv Sorø)

 

 PigeLiv

Kontakt

Social og SundhedSorø Sundhedscenter

Tlf.: 57 87 71 40
sundhedscenter@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-tor: 8.00-12.00
Fre: 8.00-12.00
AdresseFægangen 1
4180 Sorø